Terveystutkimukset auttavat jalostamaan terveempiä koiria

Julkaistu marraskuussa Koiramme-lehdessä 11/2023:

Corgi Eeva virallisissa röntgenkuvissa

Terveystutkimukset auttavat jalostamaan terveempiä koiria

Suomessa tehdään koirille vuosittain lähes satatuhatta virallista terveystutkimusta. Eniten lausuntoja annetaan silmätutkimuksista, seuraavaksi eniten tutkitaan koirien lonkkia, kyynärpäitä ja polvia. Tutkimusmäärät ovat koko ajan kasvussa.

Vastikään kaksi vuotta täyttäneelle welsh corgi cardigan Eevalle on varattu röntgentutkimusaika Viikin pieneläinsairaalaan Helsinkiin. Koira on pidetty toimenpiteessä tarvittavan rauhoituksen vuoksi paastolla illasta saakka. Omistaja on tilannut etukäteen lähetteet Omakoira-sovelluksessa. Nyt riittää, että hän käy ilmoittautumassa potilastoimiston luukulla sekä käyttää koiran vaa’alla. Kaksikko neuvotaan odotustilaan, josta kandidaatti eli tuleva eläinlääkäri tulee pian kutsumaan heidät sisään.

Lähetteet kätevästi Omakoirasta

Terveystutkimuslähete tilataan kirjautumalla Omakoiraan. Kun se avautuu, valitaan Koirat-välilehdeltä tutkimuksiin menevä koira ja klikataan oikeasta reunasta kohtaa ”Tilaa terveyslähete”.

Pudotusvalikkoon avautuu lista eri tutkimuksista. Eevalle oli valittu lonkkanivellausunto, kyynärnivelen inkongruenssilausunto sekä laajempi selkälausunto. Kahden ensin mainitun lähetteen hinta on lausuntomaksuineen 21 euroa, laajan selkälausunnon 50 euroa.

Ei tarvitse olla jäsen

Lähetteen terveystutkimukseen voi tilata Omakoiran kautta, vaikkei olisi Kennelliiton jäsen. Tällöin Kennelliiton verkkosivuilta valitaan ylhäältä ”Omakoira”, josta avautuu valikko. Ylimmäisenä on kohta ”Rekisteröidy tästä”. Siitä valitaan ”En ole Kennelliiton jäsen” ja kirjoitetaan oma sähköpostiosoite. Sivu ohjautuu verkkopankin vahvaan tunnistautumiseen ja sitten pääseekin jo valitsemaan lähetteen.

Terveystutkimuslähete on voimassa 12 kuukautta. Tieto voimassaoloajasta näkyy lähetteen sopimustekstissä ja Omakoirassa.

20 prosentin alennus vielä vuonna 2024

Vuoden 2023 Kennelliiton syysvaltuusto päätti myöntää Kennelliiton jäsenille 20 prosentin alennuksen merkittävimmistä terveystutkimusten lausuntomaksuista vuosina 2023 ja 2024. Valtuusto edellytti, että Kennelliiton tulee seurata lausuntomäärien kehitystä ja niiden vaikutusta jalostusvalintoihin. Kennelliiton jäsenyyden tulee olla voimassa lähetettä tilattaessa, alennus vähennetään maksettaessa.

Eevan kyynärnivel-, lonkkanivel- sekä selkälausuntomaksuksi tuli alennuksien jälkeen 73,60 euroa. Röntgentutkimuksissa lausuntomaksu sisältyy lähetteen hintaan, sillä kuvista annetaan lausunto Kennelliitossa. Silmä- ja polvitutkimuksissa lausunnon antaa tutkiva eläinlääkäri saman tien. Niissä lähetteen käsittelymaksu on jäseniltä kolme euroa, ei-jäseniltä kuusi euroa.

Moni rotujärjestö tukee rahallisesti terveystutkimuksia.

Kuvaushinnoissa suuria eroja

Eläinlääkäriasemien hinnastoista huomaa, että lonkkakuvauksen hinnat vaihtelevat hyvin paljon. Kymmenen eläinlääkäriaseman satunnaisessa otannassa halvin hinta oli 119 euroa, kallein 270 euroa. Kannattaa tarkistaa, sisältyvätkö lääkitykset hintaan.

Listahinnoista saa yleensä alennusta, jos lonkkien lisäksi kuvataan selkä ja/tai kyynärnivelet samanaikaisesti. Monet järjestävät myös joukkokuvauksia tietylle vähimmäismäärälle koiria, jolloin kuvauksen voi saada vielä edullisemmin.

Iällä on väliä

Kennelliiton koirarekisteriin kirjattiin viime vuonna tietoa kaikkiaan 32 terveystutkimuksesta, joista 18 oli geenitutkimuksia. Tallennettavien geenitestien määrä on tuosta jo kasvanut.

Omakoira-sovellus huomauttaa, mikäli on tilaamassa lähetettä liian nuorelle koiralle. Ruudulle ilmestyy teksti ”Viralliseen lausuntoon tutkimus voidaan tehdä aikaisintaan xx.xx. (päivämäärä)”.

Lonkka- ja kyynärkuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 12 kuukautta, monilla roduilla vähimmäisikä on 18 kuukautta. Selkäkuvauksissa lähetteet tilataan joko laajoille tai suppeille kuville ja koiran ikä kuvaushetkellä määrittää sen, mistä lausunnot voidaan antaa.

Aluksi tehdään yleistarkastus

Oman vuoron tullessa Eeva kulkee omistajineen kandin perässä tutkimushuoneeseen, jossa tarkastetaan koiran mikrosiru. Omistajaa haastatellaan, varmistetaan koiran paastoamisaika ja paino, kysellään mahdollisesta lääkityksestä, lääkeaineallergioista ja yleisestä terveydentilasta. Sitten kuunnellaan Eevan sydänäänet sekä tutkitaan se päällisin puolin.

Kaikki on kunnossa, Eeva suhtautuu käsittelyyn rauhallisesti. Seuraavaksi saapuu eläinlääkäri, joka myös kuuntelee sydänäänet ennen kuin määrää rauhoiteannoksen.  

Menee vain tovi, kun Eeva kellahtaa lattialle varatun peiton päälle. Silmiin tipautetaan vielä kosteuttavia tippoja. Kahden henkilön voimin 13-kiloinen Eeva kannetaan röntgentutkimushuoneeseen. Jos kyseessä olisi ollut painavampi koira, olisi apuun otettu paarit. Ovesta mennessä hoitaja kehottaa toista päätä kantavaa omistajaa kääntymään, sillä ”eläviä potilaita kunnioitetaan, eikä niitä kanneta jalat edellä”.  

Kuva: Taina Nygård

Rauhoitusaineen antamisen jälkeen menee vain tovi, kun Eeva kellahtaa lattialle varatun peiton päälle. Silmiin tipautetaan vielä kosteuttavia tippoja. (Kuva: Taina Nygård)

Kuvat merkitään huolella

Kaikissa virallisissa koirien röntgenkuvissa pakollisia tietoja kuvissa ovat päivämäärä, koiran rekisterinumero (tai tunnistusmerkintänumero) sekä oikean ja vasemman puolen varmistava puolimerkki. Puolimerkin on oltava kansainvälisesti tunnistettava: sin, dex, R, L – ei siis esimerkiksi O eikä V.

Umpiunessa oleva Eeva asetetaan tutkimuspöydälle. Tarkoitus on aloittaa kuvaukset kyynärpäistä. Welsh corgit kuuluvat rotuihin, joiden ensisijainen kyynärnivelen kehityshäiriö on inkongruenssi (INC), eikä dysplasia (ED).

Kondrodystrofisten ja muiden matalaraajaisten sekä eräiden pienikokoisten koirien perinnöllisiä eturaajan kasvuhäiriöitä luokitellaan jalostustiedon keräämistä varten. Niille annetaan kyynärnivelistä inkongruenssilausunto. Kennelliitto ylläpitää listaa INC-roduista, tällä hetkellä niitä on 34. Lausuntomäärät ovat kasvussa, viime vuonna INC-lausuntoja annettiin 872, tänä vuonna niitä on annettu jo noin tuhat.

Säteilyvapaa alue

Viikissä ei röntgenkuvauksessa mukana oleva henkilökunta enää pue ylleen painavia säteiltä suojaavia liivejä, sillä rauhoitettu koira asetellaan ja kiinnitetään niin hyvin kuvauspöydälle, että sen voi huoletta jättää siihen.

Ensin kuvataan Eevan vasen kyynärnivel. Koira asetetaan vasemmalle kyljelleen makaamaan, jolloin sen vasen eturaaja on pöytää vasten luonnollisessa asennossa. Oikea etujalka kiinnitetään apuvälineiden avulla pois tieltä. Eevan pään alle ja takaraajojen väliin asetellaan vaahtomuovin palasia, jotta se saadaan oikeaan, suoraan asentoon ja jotta sen hengitystiet jäävät luonnolliseen asentoon.

Kun asento näyttää oikealta, siirtyvät toimitusta seuraavat opiskelijat sekä kuvausta hoitava henkilökunta – röntgenhoitaja, anestesiahoitaja ja kuvaava eläinlääkäri – väliseinän toiselle puolen, säteilyvaaran ulottumattomiin. Naks! kuuluu röntgenlaitteesta, kuva on otettu ja se ilmestyy valvomon puolella olevan tietokoneen ruudulle. Koiran asentoa saatetaan vielä parannella uutta kuvaa varten, jos kuvattava nivel ei ole optimaalisessa asennossa.

Sitten Eeva käännetään alakautta toiselle kyljelleen ja vuorossa on oikean kyynärnivelen kuvaus.

Selkäkuvia tarvitaan monta

Kun koirasta halutaan lausunto selän välimuotoisesta lanne-ristinikamasta (lumbosacral transitional vertebra, LTV) ja/tai spondyloosista (SP) otetaan siitä sivukuvat lanne- ja rintarangasta sekä selällään otettu kuva lanne-ristiluusta. Viime mainittu saadaan kätevästi lonkkakuvan yhteydessä.

Eevasta halutaan edellisten lisäksi lausunto myös nikamien epämuotoisuudesta (vertebral anomaly, VA) sekä kalkkeutuneista välilevyistä (intervertebral disc disease, IDD). Koska Eeva edustaa IDD-rotua ja täyttänyt kaksi vuotta, ei se enää voi edes saada pelkkää suppeaa lausuntoa, vaan IDD on sille pakollinen.

Spondyloosi- ja IDD-lausuntojen vuoksi Eevan tuli olla kuvaushetkellä täyttänyt kaksi vuotta.

Jos rotu on suurikokoinen voi olla tarpeen ottaa useampi kuva, jotta kaikki nikamat saadaan mahtumaan. Korkkiruuvihäntäisiltä roduilta kuten englanninbulldogilta tarvitaan vielä enemmän kuvia lanne- ja rintarangasta.

Selkälausunnot tulivat saataville kaikille roduille vasta 2000-luvulla. Selistä ei siis ole monikymmenvuotista tilastotietoa kuten lonkista. Viime vuonna Kennelliitossa kirjattiin 8524 selkälausuntoa, ja määrä näyttää yhä kasvavan.

Mikä ihmeen IDD?

Koirilla esiintyy kaksi mutaatiota joista toinen, retrogeeni FGF4 kromosomissa 18 aiheuttaa esimerkiksi mäyräkoirien ja welsh corgien rotutytyypillisen lyhytraajaisuuden.

Toiseen mutaatioon, retrogeeniin FGF4 kromosomissa 12 liittyy taipumus selkänikamien välilevyjen varhaiseen rappeutumiseen, joka alkaa jo ensimmäisen elinvuoden aikana. Tätä mutaatiota esiintyy mäyräkoirien ja corgien lisäksi hyvin monilla muillakin roduilla, kuten cockerspanieleilla ja novascotiannoutajilla.

Rappeutuneet välilevyt ovat alttiita vaurioille ja seurauksena on mäyräkoirahalvauksena tunnettu välilevytyrä. Jos välilevytyrä on kaularangan alueella, oireina ovat voimakas kaulan alueen kipu ja joskus etu- ja takajalkojen halvausoireet. Tyypillisin sairastumisikä on 4–5 vuotta.

Pitkälle rappeutuneet välilevyt voivat kalkkeutua. Kalkkeutumistaipumuksella on perinnöllinen tausta ja kalkkeutuneiden välilevyjen määrällä on yhteys sairastumisriskiin. Koirista, joilla ei ole yhtään kalkkeutunutta välilevyä, vain harvat sairastuvat.

IDD-lausunnossa lasketaan kalkkeutuneiden välilevyjen lukumäärä. Asteikko on 0–3, jossa IDD0-koiralla ei ole yhtään kalkkeutunutta välilevyä, ja IDD3-koiralla on viisi tai sitä enemmän kalkkeutunutta välilevyä.

Tutkimuksissa on todettu, että välilevyt kalkkeutuvat kahteen ikävuoteen mennessä. Osa kalkkeutumista voi myöhemmin kadota ja siksi röntgenkuvauksen suositeltu ikä on 24–42 kuukautta ja IDD-lausunnon voi saada vain kerran. Sairauden vähentämiseksi tulisi jalostuksessa suosia koiria, joilla on mahdollisimman vähän kalkkeutuneita välilevyjä.

Spondyloosi, LTV ja VA

Spondyloosilausunnossa pyritään arvioimaan nikamien välisiä perinnöllisiä rappeumamuutoksia.

LTV-lausunnossa luokitellaan välimuotoinen lanne-ristinikama, joka on selkärangan synnynnäinen perinnöllinen epämuodostuma.

VA-lausunto kertoo nikamien synnynnäisestä perinnöllisestä epämuotoisuudesta, arvostelussa ei huomioida häntänikamia. Korkkiruuvihäntäisillä rodulla epämuodostuneet nikamat ovat tyypillisesti erilaisia vajaakehittyneitä nikamia, ns. puolinikamia pääosin rintarangan alueella. Esimerkiksi dobermanneilla ja tanskandoggeilla taas esiintyy epämuodostuneita viimeisiä kaulanikamia.

LTV- ja VA-lausunnon voi saada vain kerran. Kuitenkin, jos alle 2-vuotiaalla koiralla nähdään selkäkuvissa selvästi kalkkeutuneita välilevyjä tai spondyloosia, suositellaan sille uutta selkäkuvausta IDD- tai SP-lausunnon saamiseksi, kun koira on täyttänyt kaksi vuotta.

Kuva: Taina Nygård

Kalkkeutuneiden välilevyjen (IDD) tutkimiseksi vaaditaan vähintään viisi röntgenkuvaa, niissä pitää näkyä kaularanka, rintaranka, rinta- ja lannerangan liitoskohta ja lanneranka sekä lanne-ristiluun liitosalue. Tietokoneen ruudulla on kuvassa rintaranka. (Kuva: Taina Nygård)

Kaikista tutuin: lonkkakuvaus

Tähän mennessä reporankana tutkimuspöydällä makaavasta Eevasta on otettu jo monen monta röntgenkuvaa, mutta vielä on yksi jäljellä: lonkat.

Lonkkanivelen kasvuhäiriö (hip dysplasia, HD) on koirien yleisin luuston ja nivelten kasvuhäiriö. Nykyään se määritellään perinnölliseksi lonkkanivelen löysyydeksi.

Lonkkavika johtaa usein nivelrikkoon. Vian perimmäistä syytä ei tiedetä, mutta tämänhetkisen tutkimustiedon mukaan se periytyy useiden eri geenien vaikutuksesta. Myös ympäristötekijöillä on osuutta.   

Cardiganien lonkkatilastot kertovat, että viimeisten kymmenen vuoden aikana rekisteröidyistä on kuvattu 43 prosenttia. A-lonkkaisia on ollut vain kaksi prosenttia, B-tuloksen on saanut yhdeksän prosenttia. 40 prosenttia kuvatuista cardeista on C-lonkkaisia. D-lonkkaisia on lähes yhtä paljon, 37, ja huonoimman eli E-asteen koiriakin on 12 prosenttia.

Cardigan on ollut PEVISA-ohjelmassa (Kennelliiton perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma) vuodesta 2013 alkaen. Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvaus- ja kyynärkuvauslausunto sekä voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Kahden D-lonkkaisen yhdistäminen on kiellettyä.

Suora koira kuonosta häntään

Lonkkakuvausta varten Eeva asetetaan pehmustettuun kouruun selälleen. Teippien, painopussien ja muiden apuvälineiden avulla koiran takajalat ovat yhdensuuntaisesti, suoraan taaksepäin vedettyinä. Vähänkin vinossa oleva koiran kuono voi vaikuttaa koko selkärankaan.

Lonkkakuvassa tulee näkyä ristiluu, viimeinen lannenikama ja vähintään polvilumpioiden yläosa. Polvilumpion pitää olla keskellä reisiluuta, ei sisään- eikä ulospäin kiertyneenä. Lantion tulee olla suorana. Liian kevyesti rauhoitetusta koirasta on hankala saada hyvälaatuisia kuvia. Lisäksi liian vähäinen lihasten rentoutuminen voi haitata löysyyden havaitsemista.

Kuvien tarkastus ja lähetys

Kun Eevan lonkatkin on kuvattu, kannetaan koira potilashuoneeseen ja sille annetaan herätyspiikki.

Kuvaava eläinlääkäri tarkastaa ja tallentaa kaikki kuvat. Kuvien on oltava oikein rajattuja ja laadultaan sellaisia, että arvostelussa huomioon otettavat seikat erottuvat hyvin.

Ei ole suotavaa, että kuvaava eläinlääkäri antaa lausuntoja lonkka-asteista. Lonkkien muodosta ja yksityiskohdista hän voi toki näkemyksensä koiranomistajalle kertoa. Lopuksi eläinlääkäri lähettää kuvat sähköisesti Omakoira-palvelun kautta Kennelliittoon.

Tulos joskus jopa samana päivänä

Lausuntoja annetaan Kennelliitossa useana päivänä viikossa. Jos koirasta on arvosteltavana useita luustokuvia samanaikaisesti, saattavat niiden lausunnot valmistua eri aikaan. Lausunto toimitetaan sähköpostilla kirjaamisen jälkeen ja se näkyy heti myös Koiranetissä.

Joskus käy niin onnekkaasti, että lonkkakuvia arvostelevan eläinlääkärin lausuttavien kuvien jono on lyhyt, ja aamulla kuvatun koiran lonkkatulokset näkyvät jo samana iltapäivänä. Joka tapauksessa tulokset tulevat lähes kaikissa tapauksissa viikon sisällä.

Digitaalisia kuvia omistaja voi pyytää itselleen suoraan kuvaajalta.

Valitusmenettely

Mikäli koiranomistaja on tyytymätön Kennelliiton lonkka- tai kyynärlausuntoon voi hän valittaa valitusmaksua vastaan Pohjoismaisen Kennelunionin (PKU) röntgenpaneelille.

Valitusaika on 90 vuorokautta lausunnon lähettämisestä. Koiran tulos muodostuu röntgenpanelistien enemmistöpäätöksestä tai keskiarvosta. PKU:n päätös röntgenkuvista on lopullinen.

PKU:n röntgenpaneeliin lähetettiin viime vuonna uudelleenarvioitaviksi 11 kyynärnivel- ja 54 lonkkalausuntoa. 84 prosentissa ei lausunto muuttunut.

Kaikista terveystutkimuksista löytyy kattavasti tietoa Kennelliiton verkkosivuilta: www.kennelliitto.fi > kasvatus ja terveys > koiran terveys > koiran terveystutkimukset. Sivustolta löytyy myös vastauksia yleisimpiin röntgenlausuntoja koskeviin kysymyksiin.

Mikäli kuvausten tekninen puoli kiinnostaa, kannattaa tutustua em. verkkosivuilta löytyviin luusto- ja nivelsairauksien terveystutkimusohjeisiin, jotka löytyvät pääotsikon ”Eläinlääkäreille” alta.

Iloisia uutisia

Mitkä olivat Eevan tulokset? Varsin mukavat tälle rodulle, selkää lukuun ottamatta. Eevan lonkat ovat A/A eli terveet, kyynärnivelen inkongruenssi on lievä eli INC1/1, eikä nivelrikkoon viittaavia muutoksia löytynyt.

Selkälausunnosta ilmenee, että Eevalla on kuusi kalkkeutunutta välilevyä eli K-luku on 6, joka tarkoittaa IDD3 eli vaikea. Sen sijaan muut selkäasiat ovat hyvin: nikamien epämuotoisuus on VA0 eli normaali, selän spondyloosi on SP0 eli puhdas ja välimuotoinen lanne-ristinikama on LTV0 eli normaali.

* * *

Indeksit avuksi jalostusvalintoihin

Kennelliitolla on myös BLUP-indeksiohjelma. BLUP-indeksi on tilastollinen ennuste koiran geneettisestä tasosta (jalostusarvosta) tietyssä ominaisuudessa. Indeksiin vaikuttavat koiran oman tuloksen lisäksi kaikki sen sukulaisten tulokset, jotka löytyvät Kennelliiton tietokannasta. Lisäksi indeksissä otetaan huomioon koiran ikä, sukupuoli, syntymävuosi sekä lausunnon antaja.

BLUP-indeksi kuvastaa koiran tasoa suhteessa vertailujoukon eli laskennassa mukana olleiden saman rodun koirien keskitasoon. Kunkin rodun indeksit standardoidaan siten, että kyseisen vertailujoukon keskiarvoksi tulee 100.

Yli sadan koira on jalostusarvoltaan rodun keskiarvoa parempi ja alle sadan koira on keskiarvoa huonompi. Kun yhdistelmän uroksen ja nartun indeksien keskiarvo on yli 100 (tai summa on yli 200), ovat pennut odotusarvoltaan rodun keskitasoa parempia.

Kyseinen jalostettava ominaisuus paranee rodussa vähitellen, jos jalostusyhdistelmien indeksit ovat systemaattisesti suurempia kuin 100.

Kennelliiton BLUP-indeksiohjelmassa on tällä hetkellä mukana 62 rodun lonkkaniveldysplasian ja 12 rodun kyynärniveldysplasian BLUP-indeksit, bokserien spondyloosi-indeksi sekä mäyräkoirien IDD-indeksi.

BLUP-indeksi on varmempi vertailukohta kuin yksittäisen koiran oma terveystulos, sillä siinä otetaan huomioon kaikki suomalaiset sukulaistulokset ja ympäristötekijöiden vaikutusta tasoitetaan. Mitä enemmän tietoa kertyy, päivittyy indeksi ja tulee siten varmemmaksi. 

Kuva: Kennelliiton vuosikertomus 2022.

Terveystutkimusten määrä kasvaa vuosi vuodelta, tänä vuonna saatetaan mennä jopa yli sadan tuhannen lausunnon. Mukaan on tullut paljon uusia tutkimuksia. (Kuva: Kennelliiton vuosikertomus 2022.)

Kommentoi:

Koiramme