Kennelliitto on koira-alan asiantuntija

Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry. on Pohjoismaiden vanhin koirajärjestö. Se perustettiin vuonna 1889. Jäsenmäärällä mitattuna Kennelliitto on myös maailmanlaajuisesti suuri koirajärjestö. Jäseniä Kennelliitossa on noin 150 000. Kennelliitto on myös yli 2000:en suomalaisen koiraharrastusyhdistyksen katto-organisaatio.

Alan asiantuntijana Kennelliitto jakaa tietoa koira-asioissa. Se on aktiivisesti yhteydessä alan eri sidosryhmiin, seuraa lainsäädäntöä ja ajaa koirien etuja sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Näin toimien Kennelliitto edistää puhdasrotuisten koirien kasvatusta niin luonteen, terveyden, käyttöominaisuuksien kuin ulkomuodon osalta.

http://www.kennelliitto.fi/

 

Koiramme