Rajavartiosto kehottaa: Koirat kiinni itärajan tuntumassa

Venäjän rajaviranomaiset ovat kiinnittäneet huomiota suomalaisten metsästyskoirien runsaisiin rajaylityksiin. Riistaeläimet pakenevat usein Venäjän puolelle ja koirat seuraavat perässä. – Metsästyskoirien käyttö rajavyöhykkeellä voi olla riski, ja koirien Venäjälle menon vaara tulisi minimoida, muistuttaa Kainuun rajavartiosto.

Metsästyskauden alkaessa 20. elokuuta aikoo rajavartiosto tehostaa etenkin karhunmetsästykseen liittyvää valvontaa Kainuun ja Koillismaan alueella. Valvontaa tehdään yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Aivan rajavyöhykkeen tuntumassa pitäisi metsästys suunnitella huolellisesti ja välttää koirien irti päästämistä.

Jos koira käy Venäjän puolella edellytetään aina yhteydenpitoa Venäjän rajaviranomaisiin, kadonneesta koirasta on tehtävä ilmoitus Kainuun rajavartioston johtokeskukseen. Valtakunnanrajan läheisyydestä tavatut irtokoirat toimitetaan suoraan löytöeläintarhaan. Kaikista Venäjän puolella käyneistä koirista ilmoitetaan Suomessa eläinlääkärille, joka arvioi, onko koira toimitettava tarkastukseen eläintautien leviämisen estämiseksi.

Yleensä koirat saadaan takaisin joko koirien palatessa Venäjältä itse tai naapurimaan rajaviranomaisten myötävaikutuksella. Aiemmilta vuosilta on myös tapauksia, joissa koirat ovat kadonneet.

Rajavartiolaitos muistuttaa metsästysseurueita ja muita liikkujia siitä, että rajavyöhykkeellä oleskelu ja kulkeminen vaatii aina luvan. Lupa on pidettävä mukana rajavyöhykkeellä liikuttaessa ja esitettävä pyydettäessä rajavartio- tai poliisiviranomaisille. Lupa voidaan antaa myös ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden hallussapitoon ja käyttöön rajavyöhykkeellä.

Verkko-Koiramme kirjoitti suomalaiskoirien rajanylityksistä myös syyskuussa 2020.

Lähde: Kaleva

Kommentoi:

Koiramme