Yksin haukkuva koira herättää huolta

Haukkuvista koirista tehdään paljon eläinsuojeluilmoituksia, osa aivan aiheellisia mutta osa turhia. Koira saattaa yksin ollessaan haukkua tai ulvoa naapurustoa häiritsevällä tavalla, mutta koiran omistaja ei välttämättä edes tiedä sen tekevän niin. Nyt kun korona-aikaan ollaan paljon kotona myös päivisin, on eläinsuojelulle tullut tavallista enemmän yhteydenottoja yksin olevista koirista.

Koiran omistajan itse kannattaa kysellä naapurustolta, kuuluuko asunnosta haukuntaa omistajan poissa ollessa. Jo ystävälliset suhteet naapureihin ja se, että korjaa koiransa jätökset nostavat naapurien kynnystä valittaa jokaisesta pienestä haukahduksesta.

Koiran omistajalla on nykyään myös monia teknisiä, tallentavia apuvälineitä valittavanaan, jos tahtoo seurata koiran puuhia silloin kun itse on poissa kotoa. Tällaiset auttavat etenkin silloin, jos valitukset ovat aiheettomia.

Jos naapuruston koira haukkuu häiritsevästi, haukunta on pitkäkestoista, toistuvaa ja kuulostaa, kuin sillä olisi jokin hätä; siitä pitää ilmoittaa koiran omistajalle, sillä hän ei välttämättä tiedä asias­ta. Tavallisesti kyse on järjestyshäiriöstä, joka tulisi pyrkiä sopimaan itse yhdessä koiran omistajan tai taloyhtiön kanssa. Jos koira haukkuu öiseen aikaan, katsotaan sen jo häiritsevän naapuruston kotirauhaa.

Jos ongelma jatkuu, tehdään ilmoitus isännöitsijälle. Häiritsevästä haukunnasta kannattaa tehdä muistiinpanoja, eli merkitä ylös päivämäärät ja kellonajat, haukunnan/ääntelyn kesto (yksittäinen hauk­ku, haukkusarja, katkeama­ton haukunta, ulvonta). Nämä tiedot auttavat ongelman hahmottamisessa.

Järjestyslain rikkomuksesta voi tarvittaessa ilmoittaa myös poliisille. Eläinsuojeluilmoitus kannattaa tehdä, jos epäilee, että häiritsevä haukunta on seurausta koiran hyvinvoinnin laiminlyömisestä tavalla tai toisella. Jos epäilee, että koira on liian pitkiä aikoja yksin, sitä ei ulkoiluteta sään­nöllisesti eikä se saa tarpeeksi liikuntaa voi olla kyseessä se, että koiran hoitoa on laiminlyöty tai se on jopa hylätty. Tällöin kannattaa kysyä neuvoa vapaaehtoiselta eläinsuojeluneuvojalta tai jopa tehdä eläinsuojeluilmoitus oman asuin­paikkakunnan valvontaeläin­lääkärille.

Lähde: sey.fi

Kommentoi:

Koiramme