Lemmikkieläimet estävät vanhusten itsemurhia

Lemmikkieläimet saattavat estää yli 60-vuotiaiden itsemurhia, selviää australialaisesta tutkimuksesta. Koirat ja kissat voivat siis olla elintärkeitä ikääntyneille. Etelä-Australian yliopiston terveystieteiden lehtorin, tohtori Janette Youngin tutkimus tukee pyrkimystä ottaa lemmikit mukaan vanhusten hoitokoteihin. Young ja hänen kollegansa haastattelivat 60–83-vuotiaita kysyen heiltä onko lemmikki vaikuttanut heidän terveyteensä. Peräti kolmasosa vastaajista kertoi suunnittelevansa itsemurhaa tai olevansa merkittävästi traumatisoituneita, mutta lemmikki antoi heille syyn elää.

Tutkijaryhmä ilmoitti, etteivät he olleet ennakoineet kysymyksensä johtavan siihen, että osallistujat paljastaisivat itsemurhayrityksiä tai ajatuksia itsemurhan ympärillä.

Tutkimushavaintojen mukaan lemmikkien oleskelukieltoa palvelutaloissa pitäisi harkita uudestaan. Jopa laajemmissa yksiköissä, ns. hoitokylissä on ollut tapana kieltää niin kissat, koirat, linnut kuin matelijatkin.

Tohtori Young tahtoisi ottaa käyttöön uuden mallin hoitolaitoksille Adelaidessa, Etelä-Australiassa. Hänen mielestään hoitohenkilökunta on kuitenkin aina paikalla, joten eläimetkin tulisi hoidetuksi samalla.

– Parasta olisi, jos ihmiset saisivat ottaa kotoaan oman lemmikkinsä mukaan muuttaessaan palvelutaloon. Ei siis pelkästään vierailevia koiria, vaan se oma lemmikki, Young sanoo.

Masentuneen henkilön saattaa olla vaikea nukkua yöllä, silloin voi lemmikistä olla hänelle paljon seuraa. Huomattava osa tutkimukseen haastatelluista oli miehiä, jotka paljastivat lemmikkieläimen olevan avainasemassa mielenterveyden ylläpidossa. Yksi tutkimukseen osallistunut mies oli sanonut: – Tajusin että ainoa, mikä todella pitää minut hengissä, olivat nämä koirat ja linnut. Ne antavat minulle syyn nousta sängystä aamulla.

– Meidän on otettava nämä ihmis-eläinsuhteet vakavammin kaikessa ikäihmisten hoidossa, tohtori Young painottaa. – Terveydenhuollon ja vanhustenhoitoa tarjoavien on ymmärrettävä hätätilanne, joka monilla on, kun heidän on luovuttava lemmikkistään menettäessään puolisonsa, tai kun he muuttavat palvelutaloon tai pienempään asuntoon.

Lemmikkieläimet torjuvat monien ikääntyneiden ihmisten tarpeettomuudentunnetta. Eläimet tarvitsevat huolenpitoa, mikä antaa tekemistä ja edistää myös sosiaalisia yhteyksiä muihin ihmisiin. Tohtori Young kuitenkin varoittaa, että kaikille ei lemmikki sovi. – Eläimen antaminen jollekulle vain toivoen, että se saa heidät tuntemaan itsensä tarpeelliseksi, saattaa olla vaarallista niin ihmisille kuin eläimille.

Lähde: theleadsouthaustralia.com.au

Kommentoi:

Koiramme