Kioskien ovet pysyvät edelleen kiinni kotikoirilta

Lemmikeillä ei ole edelleenkään pääsyä esimerkiksi kioskeihin toisin kuin pari vuotta sitten kaavailtiin. Syynä on uuden elintarvikelain viivästyminen. – Viime vuonna tehty hallituksen esitys ei edennyt eduskunnassa, sillä se oli kytkeytynyt maakuntauudistukseen, joka ei toteutunut, pahoittelee erityisasiantuntija Maaria Hackzell maa- ja metsätalousministeriöstä.

Lain kokonaisuudistuksen rinnalla oli tarkoitus uudistaa kansalliset elintarvikehygienia-asetukset. Ministeriön (MMM) luonnoksessa oli alustavasti ehdotettu eläinten pääsystä elintarvikehuoneistoon, että opas-, kuulo- ja avustajakoirien sekä muiden avustavien koirien lisäksi muun lemmikkieläimen saa tuoda elintarvikehuoneiston asiakastiloihin toimijan suostumuksella.

– Lakiuudistuksen aikataulu on vielä auki, samoin kansallisten elintarvikehygienia-asetusten. Kun asiassa edetään, asetusluonnokset menevät kansalliselle lausuntokierrokselle, Hackzell kertoo.

Lopulliseen tekstiin vaikuttavat saadut lausunnot, joita pyydetään myös Kennelliitolta. Ministeriön ja Ruokaviraston välisen työnjaon mukaan ministeriö vastaa lain valmistelusta ja Ruokavirasto lain toimeenpanosta, valvonnan ohjauksesta ja ohjeistuksesta.

Elintarvikelakia päivitettiin hieman helmikuun alussa. Päivitys koski vain omavalvontaa. Eläinten pääsystä niin sanottuihin ilmoitettaviin elintarvikehuoneistoihin (esimerkiksi kaupat ja kioskit) on edelleen voimassa kesällä 2017 voimaan tullut asetus.

Pykälien mukaan näkövammaisen henkilön opaskoiran, kuulovammaisen henkilön kuulokoiran, fyysisesti vammaisen henkilön avustajakoiran ja muun vammaista tai pitkäaikaissairasta henkilöä avustavan koiran kuten tuki- ja hypokoiran saa tuoda elintarvikehuoneiston asiakastiloihin.

Lisäksi lemmikkieläimiä saa toimijan suostumuksella tuoda elintarvikehuoneiston tarjoilutiloihin. Tällaisesta suostumuksesta on ilmoitettava asiakkaille tarjoilutilan sisäänkäynnin yhteydessä. Kaikkia lemmikkejä koskeva muutos on ollut voimassa jo vuodesta 2012.

Kommentoi:

Koiramme