Geeniperimän samankaltaisuus avaimena – tutkimalla koiraa autetaan ihmisiä  

Koirien geeniperimä on lähes samanlainen kuin ihmisillä. Koirat jakavat kanssamme saman elinympäristön ja jossain määrin myös saman ruokavalion. Geenitutkijat ovat havainneet, että koirien avulla voidaan selvittää, kuinka ihmisten sairaudet kehittyvät ja kuinka niitä voidaan hoitaa. Koirarotuja on jalostettu määrätietoisesti, niiden sairauksien yhteys geeniperimään on siis suoraviivaisempi kuin ihmisillä. Koirien perimää kartoittamalla saavat tutkijat työkaluja myös ihmisten sairauksien mallintamiseen.

Koirat, kuten ihmisetkin, voivat potea ylivilkkaushäiriötä (ADHD), korkean paikan kammoa, eroahdistusta ja ääniyliherkkyyttä. Koirilla tavataan lukuisia samoja sairauksia kuin ihmisilläkin: rytmihäiriöitä, syöpää, epilepsiaa, allergiaa, dementiaa ja erilaisia ihosairauksia.

Professori Hannes Lohen johtamassa Helsingin yliopiston ja Folkhälsanin tutkimuskeskuksessa Biomedicumissa Meilahdessa työskentelee noin 15 tutkijaa. Erilaisia hankkeita on käynnissä yli sata.

Hannes Lohi kiinnostui molekyylibiologiasta jo lukiossa ja hakeutui opiskelemaan alaa. Hän väitteli tohtoriksi vuonna 2002 Helsingin yliopistossa ja jatkoi tutkimuksiaan Torontossa, Kanadassa. Siellä hän perehtyi periytyviin lastensairauksiin, muun muassa epilepsiaan. Torontolainen tutkimusryhmä löysi samaa epilepsiageeniä sekä teini-ikäisistä ihmispotilaista että koirista. Johtopäätöksenä oli, että koirista voi olla merkittävää apua epilepsian ja muidenkin sairauksien ymmärtämisessä.

Lohen tutkimusryhmälle on suunnattoman suureksi eduksi ollut suomalaisten koiraharrastajien apu. Suomen Kennelliitto ylläpitää julkista Koiranettiä, joka jo itsessään on melkoinen tietopankki. Lisäksi Hannes Lohen biopankkiin on kerätty veri- ja poskisolunäytteitä ja terveystietoja jo yli 65000 koirasta. Tämän tietokannan avulla on tehty jo useita kymmeniä geenilöytöjä, ja uusia tehdään jatkuvasti.

Lisätietoja tutkimuksesta ja ohjeet geeninäytteen antamiseen: www.koirangeenit.fi/

Kennelliiton Koiranet: https://jalostus.kennelliitto.fi/

 

 

Kommentoi:

Koiramme