Tukikoirille pääsy julkisiin tiloihin

Kesäkuun alusta alkaen tukikoirat saa tuoda ravintoloiden asiakastiloihin sekä ruokakauppoihin esteettä. Maa- ja metsätalousministeriön on uudistanut elintarvikehygieniaa koskevia asetuksia.

Kuulokoirat ovat jo kymmenen vuoden ajan saaneet mennä kaikkiin julkisiin tiloihin omistajiensa kanssa. Asetuksen muutoksella sovelletaan yhdenvertaisuuslakia, jonka mukaan ketään ei saa syrjiä vamman tai sairauden takia. Koska kuulokoira saa mennä ravintolaan, se on nostettu apuvälineen asemaan.

Lakia on siis tulkittu niin, että kuulokoira saa mennä julkisiin tiloihin. 1. kesäkuuta alkaen tukikoirat ovat samassa tilanteessa. Valmiit tukikoirat, joilla on Tuki- ja kuulokoirayhdistyksen ID-kortti ja yhdistyksen myöntämä oikeus käyttää tukikoiran liiviä, saavat liikkua omistajiensa kanssa kuten kuulokoirat.

Koulutuksessa olevat koirat eivät vielä saa mennä samalla tavalla kaikkialle ilman esimerkiksi ravintolahenkilökunnan lupaa. Uusi laki kuitenkin auttanee siinä, että koulutuksessa oleviin koiriin suhtaudutaan jatkossa suopeammin.

Kuulokoiria koskee tällä hetkellä myös sellainen sääntö, ettei niiden kuljetuksesta saa periä maksua julkisessa liikenteessä. Tukikoirien osalta tilanne on tältä osin vielä selviteltävänä.

Asetusteksti sanoo asiasta tarkalleen näin: ”Näkövammaisen henkilön opaskoiran, kuulovammaisen henkilön kuulokoiran, fyysisesti vammaisen henkilön avustajakoiran ja muun vammaista tai pitkäaikaissairasta henkilöä avustavan koiran kuten tuki- ja hypokoiran saa tuoda elintarvikehuoneiston asiakastiloihin. Lemmikkieläimiä saa toimijan suostumuksella tuoda elintarvikehuoneiston tarjoilutiloihin. Tällaisesta suostumuksesta on ilmoitettava asiakkaille tarjoilutilan sisäänkäynnin yhteydessä.”

Kommentoi:

Koiramme