Suomessa on noin 800 000 koiraa

Uusin arvio Suomen koirakannasta kertoo, että maassamme on tällä hetkellä yli 800 000 koiraa, joista yli 80 prosenttia on rotukoiria. Koirista on yli 580 000 rekisteröity Kennelliittoon. Suomen Kennelliitto teetti Taloustutkimuksella uuden selvityksen koirien määrästä, sillä aiempi arvio oli tehty viisi vuotta sitten. Tuolloin Tilastokeskus arvioi paria vuotta aiemmin teetetyn kuluttajatutkimuksen pohjalta, että Suomessa olisi noin 700 000 koiraa.

Koirien suosio kasvoi koronavuosina, joten Kennelliitto halusi selvittää mikä tilanne on pandemian jälkeen. Taloustutkimus toteutti tutkimuksen helmi-maaliskuun vaihteessa puhelinkyselynä. Kyselyn vastausten mukaan noin joka viidennessä taloudessa on koira. Keskimäärin taloudessa on 1,37 koiraa. Yhden koiran talouksissa 77 prosentilla talouksista on rotukoira.

Kennelliiton rekisterin ulkopuolisia rotukoiria on noin 58 000. Ne ovat sekä rekisteröimättömiä rotukoiria että koiria, jotka eivät ole Suomen Kennelliiton rotukoirarekisterissä, kuten amerikanbulldoggi tai pitbull. On myös mahdollista, että osa kyselyyn vastaajista on luokitellut rotukoiriksi erilaisia niin sanottuja rotumix-koiria.

Kyselyyn vastasi kaikkiaan 1001 henkilöä. Tutkimuksen otos painotettiin vastaamaan suomalaisia kotitalouksia. Otos muodostettiin siten, että se kattaa alueen 15–79-vuotiaan väestön valtakunnallisesti. Tutkimuksen virhemarginaali on noin ±3 prosenttiyksikköä 95 prosentin luottamustasolla.

Lisätietoja tutkimuksesta löytyy Kennelliiton verkkosivuilta.

Kommentoi:

Koiramme