Talousvaliokunta ehdottaa ilotulitealoitteen hylkäämistä

Talousvaliokunta on päätynyt ehdottamaan eduskunnalle ilotulitusten rajoittamiseen tähtäävän kansalaisaloitteen hylkäämistä. Jo marraskuussa 2019 valiokuntaan jätettyä kansalaisaloitetta koskeva mietintö on viimeinkin valmistunut. Talousvaliokunta päätyi lykkäämään haittojen rajoittamista hamaan tulevaisuuteen.

Ilotulitusten haittojen vähentämiseen pyrkivä Rajat räiskeelle -kansalaisaloite avattiin joulukuussa 2018. Aloitteen tavoitteena oli vähentää ilotulitteista ihmisille, eläimille ja ympäristölle koituvaa vahinkoa sallimalla tiettyjen pyroteknisten tuotteiden käyttö siirtymäajalla vain ammattilaisille.

F2- ja F3-luokkiin kuuluvien pyroteknisten tuotteiden käytön salliminen vain ammattilaisille olisi ennaltaehkäissyt ilotulitteiden aiheuttamien silmä- ja muiden vammojen syntymistä ja vähentänyt eläinten ilotulitemeluun liittyviä pelkotiloja. Ilotulitteet ovat aiheuttaneet viimeisen yhdeksän vuoden aikana muun muassa 126 silmävammaa, neljä muuta vammaa ja 761 tulipaloa. Vammojen ja vahinkojen määrälle ei voida asettaa hyväksyttävää rajaa, vaan jokaisen tapauksen tulisi olla liikaa.

Lakiesitys keräsi jo kuukaudessa vaadittavat 50000 allekirjoitusta ja kaikkiaan aloitetta kannatti yli 65000 kansalaista. Aloite eteni eduskuntaan ja merkittiin saapuneeksi talousvaliokuntaan marraskuussa 2019. Vuoden 2020 alusta alkanut koronaepidemia merkitsi epidemiaan liittyvien asioiden käsittelyn priorisointia valiokunnissa, ja aloite odotti käsittelyvuoroaan yli kaksi ja puoli vuotta. Valiokuntakuuleminen järjestettiin lopulta kesäkuussa 2022.

Talousvaliokunnan mietintö aloitteesta valmistui lokakuun alussa. Valiokunta on päätynyt ehdottamaan eduskunnalle aloitteen hylkäämistä. Valiokunta ehdottaa, että työ- ja elinkeinoministeriö selvittää eri vaihtoehtoja ilotuliteturvallisuuden parantamiseksi ja ilotulitehaittojen vähentämiseksi, ryhtyy selvitysten perusteella tarvittaviin toimenpiteisiin ja antaa talousvaliokunnalle selvityksen tarkastelun tuloksista.

– Hienoa, että valiokunta on perehtynyt asiaan huolellisesti eikä antanut aloitteen raueta, vaikka käsittelyprosessissa kuluikin vuosia. On kuitenkin surullista, että ilotulitteiden aiheuttamat haitat saavat nyt edelleen jatkua. Tarvittavien muutosten voimaantuloon kuluu nyt väistämättä vuosia ja joka vuosi tuo lisää vammautuneita ihmisiä sekä tulipaloja, haittaa näkövammaisille, saasteita ympäristöön ja kärsimyksiä lemmikeille ja luonnoneläimille, sanoo kansalaisaloitteen alkuunpanijan Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry:n entinen puheenjohtaja Hannele Luukkainen.

– On aina surullista, kun taho, jolla on valta muuttaa epäkohtia lainsäädännön avulla, ei sitä tee, varsinkin kun kansa on antanut lainsäätäjille selkeän viestin siitä, miten epäkohdat tulisi korjata, sanoo Eläinoikeusjuristit ry:n puheenjohtaja Birgitta Wahlberg.

Kun lainsäätäjät eivät aio ilotulittamiseen lähiaikoina puuttua, olisikin toivottavaa, että kaupungit, kunnat ja muut suuret toimijat toimisivat vastuullisesti ja nykyaikaisesti ilotulitehaittojen minimoimiseksi ja järjestäisivät erilaisia valoesityksiä ilotulitusten sijaan. Myös yksityiset ihmiset voivat edistää entistä turvallisempaa ja terveellisempää juhlintaa.

– Jokainen meistä voi omalta osaltaan vaikuttaa läheisiin, eläinten hyvinvointiin ja ympäristöön jättämällä raketit ostamatta, muistuttaa Opaskoirayhdistyksen entinen puheenjohtaja Mika Tolvanen.

Kommentoi:

Koiramme