Kennelliitto puoltaa kannanhoidollista sudenmetsästystä

Kennelliitto kannattaa kaikkia laillisia keinoja, joilla turvataan luonnossa liikkuminen ja metsästysharrastuksen jatkuminen koirien kera sekä muu koiratoiminta luonnossa. Näihin keinoihin kuuluu maa- ja metsätalousministeriön esittämä suden kannanhoidollinen metsästys, todetaan lausunnossa, jonka Kennelliitto antoi tänään maa- ja metsätalousministeriölle. Lausunnossaan Kennelliitto puoltaa ministeriön esittämää suden kannanhoidollista metsästystä kaudella 2021–22.

Susi ja muut suurpedot kuuluvat – ja ovat aina kuuluneet – suomalaiseen luontoon. Liikkuminen luonnossa ja ihmisten vapaa harrastaminen siellä, missä suurpetoja on, tulee kuitenkin turvata. Luonnossa liikkumiseen kuuluu myös metsästys, jossa käytetään usein koiraa apuna. Koirat ovat apuna myös loukkaantuneen suurriistan jäljittämisessä. Riski koiran ja suden kohtaamiseen on myös vapaaehtoisessa pelastuskoiratoiminnassa.

Metsästyskokeissa ja koiria koulutettaessa riski koiran ja suden kohtaamiselle on suuri. Koe- tai koulutustapahtuma kestää yleensä pitkään, useita tunteja tai jopa koko päivän. Koira työskentelee tyypillisesti etäällä ohjaajastaan, jolloin ihmisen on mahdotonta puuttua tapahtumiin välittömästi.

– Useat jäsenyhdistyksistämme edustavat metsästyskoiraharrastusta. Metsästyskoirakokeissamme on vuosittain yli 30000 suoritusta. Niiden määrään vaikuttavat alueelliset olosuhteet, kuten esimerkiksi riistakannat. Myös vallitseva susitilanne vaikuttaa kokeiden järjestämiseen, minkä vuoksi kokeita on jouduttu perumaan, sanoo Kennelliiton koe- ja kilpailutoimikunnan puheenjohtaja Esa Kukkonen.

– Kotimaiset koirarodut ovat osa suomalaista kulttuuriperintöä, ja Kennelliiton tehtävänä on vaalia tätä perinnettä. Tämä on jo tunnustettu Luonnonvarakeskuksen geenivaraohjelmassa, johon suomalaiset koirarodut on liitetty. Kotimaisista koiraroduistamme karjalankarhukoira, suomenajokoira ja kansalliskoiramme suomenpystykorva ovat metsästyskoirarotuja, joiden osalta niiden koulutus- ja koetoiminta sekä metsästyskäyttö tulisi turvata rotujen elinvoimaisen kannan ylläpitämiseksi ja käyttöominaisuuksien vaalimiseksi osana suomalaista eräkulttuuria, painottaa Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkonen.

Sudet ovat aiheuttaneet viime vuosina merkittäviä vahinkoja koirille. Maa- ja metsätalousministeriöstä saadun tiedon mukaan vuonna 2020 sudet aiheuttivat 120 riistavahinkolain nojalla korvattavia kotieläinvahinkotapauksia yhteensä noin 333000 euron arvosta. Näistä koiravahinkotapauksia oli 56, arvoltaan yhteensä noin 205000 euroa. Vuoden 2021 aikana (25.10. mennessä) sudet ovat aiheuttaneet 21 koiravahinkoa, arvoltaan noin 83000 euroa. Vuosina 2011–2020 susien tappamia tai vahingoittamia koiria oli kaikkiaan 409.

Lausunto löytyy kokonaisuudessaan Kennelliiton verkkosivuilta.

Kommentoi:

Koiramme