Koirien lakisääteinen rekisteröinti saa kannatusta

Kennelliitto puoltaa vahvasti sitä, että koirien tunnistamisesta ja rekisteröinnistä säädettäisiin lain tasolla. Niin koirien kuin ihmistenkin terveyden ja hyvinvoinnin kannalta on keskeistä, että kaikki Suomessa asuvat koirat voidaan tunnistaa ja niiden omistajat ovat tiedossa.

Tilastokeskus on arvioinut vuoden 2016 kuluttajatutkimustietojen perusteella, että Suomessa on noin 700000 koiraa. Kennelliiton rekisterissä näistä on reilut 530000 koiraa.

Suomen Kennelliitto on antanut maa- ja metsätalousministeriölle lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä.

– Koiran tunnistaminen on perusedellytys sille, että pystytään puuttumaan vastuuttomaan koiranpitoon, pentutehtailuun ja laittomaan koirien maahantuontiin. Koirien tunnistaminen auttaa myös torjumaan eläinperäisiä sairauksia ja tunnistamaan löytökoirat, painottaa Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkonen.

Lakiesitysluonnoksen mukaan eläinten tunnistamiseen ja rekisteröintiin liittyvistä toiminnoista vastaa Ruokavirasto. Eri lajien tunnistamisesta ja rekisteröinnistä säädetään tarkemmin asetuksella. Maa- ja metsätalousministeriö on antanut 22.12.2020 asetuksen koirien tunnistamisesta ja rekisteröinnistä. Asetus tulee voimaan 1.1.2023.

Vuonna 2020 Kennelliittoon rekisteröitiin lähes 49000 rotukoiraa. Kennelliiton toiveena on, että viranomaisten ylläpitämään rekisteriin hyväksytään kaikki ISO 11784-standardin mukaiset, maakoodittomat mikrosirut, jollaiset Kennelliiton koirarekisteriin nyt hyväksytään.

Kommentoi:

Koiramme