Korvatulehdusriski pienenee pentuajan ruokavalion avulla

Helsingin yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan koiran korvien terveyteen vaikuttaa erityisesti pentuvaiheen ruokavalio, mutta myös elinympäristö, ulkoilun määrä ja perintötekijät. Tutkijat havaitsivat, että raakalihapohjainen ruokavalio tiineyden aikana sekä varhais- ja myöhäispentuvaiheessa alensivat merkittävästi korvatulehduksen riskiä myöhemmin.

Helsingin yliopiston DogRisk-tutkimusryhmä on kartoittanut tekijöitä, jotka vaikuttavat vuoden ikäisten ja sitä vanhempien koirien riskiin sairastua korvatulehdukseen. Tutkimusta varten kerättiin tietoa kyselylomakkeen avulla. Kyselyyn vastasi yli 10000 suomalaista koiranomistajaa, ja vastauksista analysoitiin tietoja yli 3000 koirasta, joiden ikä ja sairaushistoria olivat tutkimusasetelman mukaiset.   

Tutkimuksen tuloksissa korostuu koiran ravinnon merkitys. Tutkijat havaitsivat, että raakalihapohjainen ruokavalio tiineyden aikana sekä varhais- ja myöhäispentuvaiheessa alensivat merkittävästi korvatulehduksen riskiä myöhemmin. Vastaavasti taas pääasiassa kuivamuonasta koostuva ruokavalio samoissa elämänvaiheissa lisäsi korvatulehduksen riskiä.

– Korvien terveyden edistämiseksi vähintään neljänneksen koiran ruokavaliosta tulisi olla raakaruokaa, kun taas nappulaa tulisi antaa koirille alle kolme neljäsosaa. Varmempien tulosten saamiseksi tarvitaan kuitenkin vielä kliinistä tutkimusta, kertoo tutkimuksen ja DogRisk-tutkimusryhmän johtaja, dosentti Anna Hielm-Björkman.

Tutkimus paljastaa myös muita tekijöitä, jotka vaikuttivat koirien korvien terveyteen. Koirilla, jotka jäävät asumaan samaan perheeseen, jossa ovat syntyneet, on yleensä vähemmän korvatulehduksia myöhemmässä elämässä verrattuna uusiin koteihin muuttaneisiin koiriin.

Lisäksi koirilla, jotka saivat nuorena pentuna joka päivä vähintään tunnin auringonvaloa, oli yleensä vähemmän korvatulehduksia myöhemmässä elämässä kuin niillä, jotka altistuvat vähän tai ei lainkaan auringonvalolle. Maaperällä tai nurmikolla kasvatetuilla koirilla oli yleensä pienempi korvatulehduksen riski kuin erilaisilla sisälattioilla kasvatetuilla koirilla.

Tutkimuksessa havaittiin myös että koirilla, joiden emoilla oli ollut korvatulehduksia, ja koirilla, jotka olivat korvatulehdusalttiista roduista, oli suurentunut riski sairastua korvatulehduksiin myöhemmällä iällä.

Tutkimuksen päätutkijan, eläinlääketieteen tohtori Manal Hemidan mukaan erityisesti pentuiällä on suuri merkitys koiran myöhempään vastustuskykyyn.

– Tuloksemme osoittavat, että eläinlajille sopiva ruokavalio yhdessä ulkoilun kanssa saattaisi vähentää merkittävästi koirien riskiä sairastua korvatulehduksiin. Vaikka lisää tutkimusta tarkan mekanismin ymmärtämiseksi vielä tarvitaankin, saattavat nämä tulokset parantaa koiranomistajien mahdollisuuksia ennaltaehkäistä koiriensa korvatulehduksia. Lisäksi tuloksemme hyödyttävät tutkimusta lasten korvatulehdusriskistä ja osoittavatkin samansuuntaisia viitteitä hyvin tarkan hygienian haitoista, Hemida toteaa.

Tutkimuksen alkuperäinen artikkeli löytyy Frontiers in Veterinary Science -verkkosivuilta.

Kommentoi:

Koiramme