Koirat eivät osaa enää sopia riitojaan

Susilauman kannalta on elintärkeää, että lauma toimii yhdessä ilman keskinäistä kyräilyä. Itävaltalaistutkimus osoittaa, että sudet osaavat sopia riitansa, kun taas koirat ovat susia huonompia rauhanhieronnassa. Syynä tähän pidetään pitkälle edennyttä koiranjalostusta, joka on heikentänyt koirien laumakäyttäytymistä.

Wienin eläinlääketieteellisen yliopiston vertailussa havaittiin, että vaikka sudet voivat olla varsin aggressiivisia toisiaan kohtaan, ne sopivat riitansa kuitenkin hyvin nopeasti. Mahdollisten konfliktien nopea sopiminen vahvistaa lauman yhtenäisyyttä ja ylläpitää yhteistyökykyä. Koirat sen sijaan pyrkivät välttelemään toisiaan konfliktien jälkeen. Tutkijat huomauttavat, että riitojen sovittelu on susilaumoille elintärkeä kyky.

Wieniläistutkimuksessa tarkasteltiin neljää susilaumaa, joiden jäsenet riitaantuivat kiinniotettuina keskimäärin kerran tunnissa. Sopu saavutettiin yleensä kymmenen minuutin kuluessa. Koirien välisistä konfliktitilanteista vain alle 20 prosenttia päätyi nopeaan sopuun. Toisaalta tulos on looginen: lemmikkikoirat eivät ole riippuvaisia lajikumppaneiden välisestä yhteistyöstä.

Lähde: verkkouutiset

Kommentoi:

Koiramme