Suosikkiroduilla korkein epävarmuus

Tuoreen tutkimuksen mukaan koiraroduista korkein epävarmuus käyttäytymisessä on suomalaisten suosikkiroduilla shetlanninlammaskoira, espanjanvesikoira ja kääpiöpinseri. Matalin epävarmuus taas on tutkimuksen mukaan bullterriereillä, lyhytkuonoisilla koiraroduilla sekä aasialaisilla alkukantaisilla roduilla.

Tutkimustulokset perustuvat koirien geenitutkimusryhmän aineistoon. Käyttäytymiskyselyaineisto koostui yli 11000 koiran tuloksista, kysely selvitti rotujen persoonallisuuteen liittyviä ympäristö- ja muita tekijöitä. Erilaisia rotuja oli aineistossa mukana yli 300, jotka ryhmiteltiin 52 ”roturyhmään”.

Korkein koulutettavuus ja keskittymiskyky löytyy labradorinnoutajalta, joka on jo vuosia ollut Suomen suosituin koirarotu ja lienee sitä kaikkialla maailmassa. Tällä hetkellä Suomen toiseksi suosituin koirarotu on shetlanninlammaskoira, espanjanvesikoira on rekisteröintitilastossa sijalla 24 ja kääpiöpinseri sijalla 40. Tutkimuksessa kääpiöpinserillä todettiin lisäksi olevan korkein määrätietoisuus ja shetlanninlammaskoiralla taas matalin.

Helsingin yliopiston tutkimus osoittaa, että tärkein persoonallisuuteen liittyvä tekijä on koiran rotu, mutta myös ikä ja pentuajan sosiaalistaminen ovat yhteydessä persoonallisuuteen.

Tutkimuksessa selvitettiin erilaisten tekijöiden yhteyttä seitsemään persoonallisuuspiirteeseen: epävarmuuteen, koulutettavuuteen/keskittymiskykyyn, aggressiivisuuteen/dominoivuuteen, energisyyteen, koirasosiaalisuuteen, ihmissosiaalisuuteen ja määrätietoisuuteen. Kaikissa persoonallisuuspiirteissä oli suuria eroja koirarotujen ja -roturyhmien välillä.

Korkein epävarmuus: shetlanninlammaskoira, espanjanvesikoira, kääpiöpinseri.

Matalin epävarmuus: bullterrierit, lyhytkuonoiset koirarodut, aasialaiset alkukantaiset rodut.

Korkein koulutettavuus/keskittymiskyky: labradorinnoutaja, bordercollie.

Matalin koulutettavuus/keskittymiskyky: parsonrussellinterrieri, rekikoirat, bullterrierit.

Korkein aggressiivisuus/dominoivuus: voimakoirat, saksanpaimenkoira, parsonrussellinterrieri.

Matalin aggressiivisuus/dominoivuus: kultainennoutaja, labradorinnoutaja.

Korkein energisyys: parsonrussellinterrieri, belgianpaimenkoirat, englantilaiset paimenkoirat.

Matalin energisyys: laumanvartijakoirat, aasialaiset alkukantaiset rodut.

Korkein ihmissosiaalisuus: bullterrierit, kääpiökoirat, kultainennoutaja.

Matalin ihmissosiaalisuus: laumanvartijakoirat, aasialaiset alkukantaiset rodut.

Korkein koirasosiaalisuus: suomenlapinkoira, mastiffityyppiset koirat, ajokoirat.

Matalin koirasosiaalisuus: bordercollie, kiinanharjakoira, saksanpaimenkoira.

Korkein määrätietoisuus: kääpiöpinseri, aasialaiset alkukantaiset rodut.

Matalin määrätietoisuus: kultainennoutaja, shetlanninlammaskoira.

Tutkimus osoittaa, että sekä kasvattajalla että koiranomistajalla on tärkeä rooli koiran persoonallisuuden kehityksessä. Rotujen välisiä eroja ei ole aiemmin selvitetty näin kattavasti. Monia tutkimuksessa olevia rotuja ja roturyhmiä ei ole tutkittu koskaan aiemmin. Erilaisia koirarotuja on maailmassa lähes 400 ja jokaisen niistä sanotaan olevan erilaisia persoonia.

– Koiran rotu on tärkein selittävä tekijä persoonallisuuserojen taustalla. Kaikki koirat ovat yksilöitä ja kaikista roduista löytyy erilaisia luonteita, mutta rodut eroavat siinä, minkälaisia suurin osa yksilöistä on persoonallisuudeltaan, toteaa tutkijatohtori Milla Salonen.

Tätä tutkimusta tehdessään Salonen toimi tutkijana Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa. Nykyisin hän tekee tutkimusta Turun yliopistossa biologian laitoksella.

Tutkimuksessa selvitetyistä ympäristötekijöistä pentuajan sosiaalistaminen merkitys oli suurin. Suuri määrä sosiaalistamiskokemuksia pentuaikana (7 viikon – 4 kuukauden iässä) oli yhteydessä matalampaan epävarmuuteen ja aggressiivisuuteen/dominoivuuteen sekä korkeampaan koulutettavuuteen/keskittymiskykyyn ja ihmis- ja koirasosiaalisuuteen.

– Tuloksemme viittaavat siihen, että uuden omistajan kannattaa tutustuttaa pentua mahdollisimman paljon vieraisiin ihmisiin, paikkoihin ja eläimiin. Sosiaalistaminen tulee tietenkin tehdä aina pennun tahdissa, eli pentua ei saa pakottaa pelottaviin tilanteisiin, tarkentaa tutkijatohtori Salonen.

Koiran ikä oli vahvasti yhteydessä sen käyttäytymiseen. Vanhoilla koirilla koulutettavuuden/keskittymiskyvyn keskiarvo oli korkeampi kuin nuorilla. Päinvastainen yhteys havaittiin iällä ja epävarmuudella, energisyydellä sekä ihmis- ja koirasosiaalisuudella: nuorilla koirilla näitä esiintyi enemmän.

Tutkitut taustatekijät selittivät vain pienen osan persoonallisuuspiirteiden vaihtelusta yksilöiden välillä. Tämä ja havaitut suuret rotuerot viittaavat siihen, että persoonallisuus on myös vahvasti perinnöllistä. Todennäköisesti myös pikkupentuajan ympäristön, esimerkiksi emon tarjoaman hoivan merkitys on suuri, mutta tätä tutkimuksessa ei pystytty selvittämään.

– Tutkimuksemme perusteella persoonallisuuspiirteet ovat erittäin monimutkaisia ja niissä on hämmästyttävää samankaltaisuutta koirien, ihmisten ja muiden eläinten välillä, kiteyttää tutkijatohtori Salonen.

– Tämä tutkimus on ajankohtainen tarkennus rodun merkityksestä koiran persoonallisuuteen, sillä viime vuonna julkaistussa amerikkalaistutkimuksessa rodun vaikutus tulkittiin hyvin vähäiseksi. Rotu on tärkein tekijä persoonallisuuden taustalla, mutta persoonallisuuteen vaikuttavat monet perinnölliset ja ei-perinnölliset tekijät mutkikkaalla tavalla, tähdentää professori Hannes Lohi eläinlääketieteellisestä tiedekunnasta.

Lähde: Helsingin yliopisto

Alkuperäinen artikkeli löytyy verkosta.

Kommentoi:

Koiramme