Suhde omistajaan yhteydessä koiran stressitasoon

Omistaja vaikuttaa eri tavoin koiran stressiin, ja tässä yhteydessä koirarotujen välillä on eroja. Stressitasot useiden kuukausien ajalta voidaan lukea sekä koirilta että ihmisiltä stressihormoneista, jotka varastoituvat hiuksiin/karvoihin.

Linköpingin yliopiston tutkijat keräsivät omistajilta hiuksia sekä koirilta karvoja ja mittasivat tärkeimmän stressihormonin, kortisolin, tasot. Tutkijoita kiinnosti muun muassa, onko koirarotujen välillä eroja ja vaikuttavatko koirien stressiin ihmiset, joiden kanssa koira asuu.

Jalostuksen avulla on luotu koirarotuja, jotka sopivat erityyppisiin tehtäviin. Tutkimukseen osallistui 42 koiraa. 18 niistä edusti itsenäiseen metsästykseen tarkoitettua koirarotua, mukana oli muun muassa jämtlanninpystykorva, harmaa norjanhirvikoira ja mäyräkoira. Toinen ryhmä oli primitiivisiä koirarotuja, jotka ovat muihin rotuihin verrattuna geneettisesti lähempänä sutta. Tästä ryhmästä tutkimukseen osallistui 24 koiraa, mukana oli muun muassa shiba, basenji ja siperianhusky.

Koiranomistajat täyttivät kyselyn sekä omista että koiran luonteenpiirteistä. Heitä pyydettiin myös kertomaan suhteestaan koiraan, millaiseksi omistaja koki vuorovaikutuksen koiransa kanssa, tunsiko hän emotionaalista läheisyyttä siihen ja missä määrin koiranpito tuntui heistä hankalalta.

– Tulokset osoittivat, että omistajan persoonallisuudella oli vaikutusta metsästyskoirien stressitasolle. Kiinnostavaa oli, että samaa ei havaittu yhtä vahvana primitiivisten rotujen koirissa. Ilmeni myös, että koiran ja omistajan välinen suhde oli tärkeä koiran stressitason kannalta, kertoo Lina Roth Linköpingin yliopistosta.

Aikaisemmassa tutkimuksessa sama tutkija on havainnut, että ihmisen kanssa työskentelevät paimenkoirat heijastavat omistajan pitkäaikaista stressiä. Kun uuden tutkimuksen tiedot ynnättiin edelliseen, koiran ja omistajan suhde osoittautui tärkeäksi myös paimenkoirien pitkäaikaiselle stressille.

Tutkijat päättelivät, että primitiivisten rotujen pitkäaikaisiin stressitasoihin vaikuttaa suhde omistajaan vähiten.

Metsästyskoirien osalta voidaan havaita selvä yhteys omistajan luonteen sekä koiran ja omistajan välisessä suhteessa, mutta vain paimenkoirissa voidaan havaita ainutlaatuinen synkronointi ihmisen pitkäaikaisen stressin kanssa.

– Uskomme, että stressin synkronointi perustuu siihen, että paimenkoirat on jalostettu yhteistyöhön ihmisten kanssa. Suhde omistajaan ja omistajan persoonallisuus ovat tärkeitä parametreja, jotka vaikuttavat stressitasojen synkronointiin, Lina Roth sanoo.

Osa Linköpingin yliopiston tutkimuksesta on rahoitettu Sveland säätiön tuella ja se julkaistiin Scientific Reports -lehdessä. Tutkimusraportti löytyy verkosta.

Kommentoi:

Koiramme