Koirarekisterin valvonta alkaa Vaasan näyttelyssä

Vaasan näyttely 13.–14.4. on ensimmäinen, jossa Aluehallintovirasto tarkistaa, onko koirat ilmoitettu valtion koirarekisteriin.

Aluehallintovirasto valvoo, että koiratapahtumiin osallistuvat koirat on ilmoitettu lain mukaisesti Ruokaviraston koirarekisteriin. Avi aikoo ainakin Vaasan ja Tampereen näyttelyissä tehdä pistotarkastuksia paikan päällä tai tarkastaa tapahtuman jälkeen näyttelyluettelon tiedoista, että koirarekisteriin merkitseminen on kunnossa. Valvonta ei vaikuta näyttelyn kulkuun, eikä laiminlyönti estä koiran osallistumista näyttelyyn. 

Kaikkien koirien tulee olla ilmoitettu viranomaisrekisteriin. Velvoite koskee myös lainassa olevaa koiraa, jos se oleskelee Suomessa yli kolmen kuukauden ajan. Eläimen kilpailuttaja tai näytteilleasettaja vastaa velvoitteiden täyttymisestä. 

Säännösten noudattamista valvovat toimivaltaiset viranomaiset. Kuntien valvontaeläinlääkärit, muut kunnaneläinlääkärit ja aluehallintovirastojen läänineläinlääkärit valvovat koirien tunnistamista ja rekisteröintiä koskevien säännösten noudattamista esimerkiksi eläinkilpailuiden ja -näyttelyiden yhteydessä.

Jos koiran haltija ei ole noudattanut lainsäädäntöä, voi seurauksena olla valvontamaksu. Epäkohtien korjaamisesta annetaan koiran haltijalle kehotus tai määräys. Jos viranomainen joutuu tekemään ylimääräistä valvontaa tai uusintatarkastuksen annetun kehotuksen tai määräyksen noudattamisen valvomiseksi, on valvonta maksullista. Kunnaneläinlääkärin suorittaman ylimääräisen valvonnan maksu on 150 euroa. Aluehallintoviraston tekemän valvonnan hinta määräytyy valvonnassa käytetyn ajan mukaan.

Koirien tunnistusmerkintä ja rekisteröinti ovat tulleet pakollisiksi tammikuusta 2023 alkaen. Siitä on säädetty maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. Ruokaviraston ylläpitämään koirarekisteriin tulee antaa tiedot koiran haltijasta, mahdollisista haltijanvaihdoksista, katoamisista ja löytymisistä sekä aikanaan myös koiran kuolemasta. Rekisteröinnin maksullisuus perustuu valtion maksuperustelakiin.

Kommentoi:

Koiramme