Koiria koskevia asioita uudessa eläinkuljetusoppaassa

Ruokavirasto on julkaissut ensimmäisen eläinkuljetuksia koskevan oppaansa. Oppaaseen on koottu kaupallisia eläinkuljetuksia maanteillä koskevien eläinsuojelusäädösten sisältöä. Kaupallisia eläinkuljetuksia koskeva lainsäädäntö on yhteinen koko EU:n alueella.

Ruokaviraston näkemyksen mukaan kaupallisen toiminnan yhteydessä tapahtuviksi kuljetuksiksi katsotaan eläinten kuljetukset, joista on suoraa taloudellista hyötyä tai jotka ovat osana liiketaloudellista tai kaupallista toimintaa ja joihin liittyy suora tai epäsuora taloudellinen voitto.

Sääntöjä pitää noudattaa esimerkiksi koirien kaupalliseen pitoon ja toimintaan sisältyvissä säännöllisesti toistuvissa kuljetuksissa. Ei-kaupalliseksi kuljetukseksi katsotaan tapaukset, joissa harrastaja tai eläimen omistaja kuljettaa omia tai jonkun toisen koiria korvauksetta tai korkeintaan polttoainekuluja vastaan.

Kuljetusmatkan pituus tai aika ei vaikuta rajaukseen. Kuljetus voi olla kaupallinen, vaikka matka olisi vain kymmenen kilometriä. Säännöissä kuitenkin on eroja kuljetusmatkan pituuden ja keston perusteella. Esimerkiksi eläinkuljettajalupia on kahdenlaisia. Lyhyiden kuljetusten luvalla voidaan kuljettaa eläimiä enintään kahdeksan tuntia.

Selvää on, että kuljetettavien eläinten on oltava kuljetuskuntoisia. Esimerkiksi alle kahden viikon ikäisiä koiria ei saa kuljettaa, ellei emo ole mukana.

Oppaassa annetaan myös lisäohjeita eläinlajeittain. Koiria ja kissoja on ruokittava vähintään kerran vuorokaudessa ja juotettava vähintään kahdeksan tunnin välein. Ruokinnasta ja juottamisesta on oltava selvät kirjalliset ohjeet.

Ulkomaille suuntautuvista eläinkuljetuksista todetaan, että EU:n muiden jäsenmaiden tulkinta eläinkuljetusasetuksen soveltamisalasta saattaa erota Ruokaviraston oppaassa kuvatuista esimerkeistä. Siksi ulkomaille matkaavien on hyvä varmistaa ennen matkaa matkan kohteena olevasta jäsenmaasta ja kauttakulkumaista, tulkitsevatko ne kyseisen kuljetuksen kaupalliseksi eläinkuljetukseksi.

Linkki Ruokaviraston eläinkuljetusoppaaseen: Eläinkuljetusopas

Kommentoi:

Koiramme