Koiran omistava infarktipotilas elää pidempään

Maailmanlaajuinen tutkimus osoittaa jälleen, että koiranomistajilla on 24 prosenttia pienempi riski sairastua kuolemaan johtaviin sairauksiin kuin koirattomilla ihmisillä. Tutkimukseen osallistui lähes neljä miljoonaa ihmistä Yhdysvalloissa, Kanadassa, Skandinaviassa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa ja Iso-Britanniassa.

Toisessa tutkimuksessa Uppsalan yliopiston tutkimusryhmä havaitsi, että sydäninfarktin tai aivohalvauksen kokeneella koiranomistajalla on paremmat selviytymismahdollisuudet kuin koirattomalla potilaalla. Erityisesti tämä koskee yksinasuvia sydänpotilaita; koiran omistavalla henkilöllä on 33 prosenttia suurempi todennäköisyys selvitä sairaudesta. Syy- ja seuraussuhteiden näyttämiseksi tarvitaan kuitenkin lisätutkimuksia.

Uusimmassa tutkimuksessaan ryhmä vertaili Ruotsin potilasrekisteriä, Ruotsin maatalousministeriön ja Ruotsin kennelliiton koiranomistajarekisteriä toisiinsa.

Tarkoitus oli selvittää, oliko koiran omistamisella merkitystä selviytymisessä sydänkohtauksen tai aivohalvauksen jälkeen. Aineisto sisälsi tietoja kaikista 40–85 -vuotiaista potilaista, joilla oli ollut aivohalvaus tai sydänkohtaus vuosina 2001–2012.

Tulokset julkaistiin lokakuussa American Heart Associationin (AHA) lehdessä ”Circulation”.

Vaikka molemmat tutkimukset osoittavat selvän korrelaation koiran omistajuuden ja vähentyneen kuolleisuuden välillä, ei voida todistaa, että koiran omistajuus itsessään on suoraan syynä parempaan elinajanodotteeseen.
 
Ovatko koiranomistajat yleensä vain terveempiä, koska he esimerkiksi liikkuvat enemmän? AHA:n tutkimuksen mukaan koiranomistajat saavat jopa puoli tuntia enemmän liikuntaa päivässä kuin koirattomat ihmiset. Koiran seura voi vähentää stressiä, ahdistusta ja masennusta, mikä taas on tärkeää monista vakavista sairauksista, kuten sydän- ja verisuonitaudeista toipumisen kannalta.

Kahden sponsorin tuottaman kolmannen kyselyn mukaan 90 prosenttia ihmisistä sanoi, että koiran hankkiminen auttoi heitä nauttimaan elämästä ja tuntemaan olonsa rakastetuksi. Lisäksi 80 prosenttia sanoi lemmikkinsä auttavan heitä vähentämään stressiä. Koirien on todistettu tekevän ihmisistä sosiaalisempia. Lähes puolet vastaajista sanoi saaneensa ystäviä koiria ulkoiluttaessaan. Lisäksi 60 prosenttia omistajista uskoo, että heidän koirillaan on omat karvaiset ystävänsä.
 
Vaikka tutkimukset osoittavat, että koiran omistaminen ja pienempi kuolleisuusriski ovat yhteydessä toisiinsa, on monia muita tekijöitä, jotka on pidettävä mielessä ennen koiran omistajaksi ryhtymistä. Jopa AHA:n tutkimuksessa sanotaan, että koiran omistamista ”ei pitäisi tehdä päätarkoituksena vähentää sydän- ja verisuonisairauksien riskiä”.

– Tiedämme, että syrjäytyminen ja yksinäisyys ovat vahva riskitekijä huonompaan terveyteen ja ennenaikaiseen kuolemaan. Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että koiranomistajat kokevat vähemmän syrjäytymistä ja ovat enemmän vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Koiran ottaminen lisää myös motivaatiota fyysiselle aktiivisuudelle ja on tärkeä tekijä kuntoutuksessa ja hyvinvoinnissa, kertoo tutkimusjohtaja, eläinlääkäri ja molekyyliepidemiologian professori Topp Fall Uppsalan yliopiston lääketieteelliseltä laitokselta.
 
Lähteet: forskning.se & akc.org

Kommentoi:

Koiramme