Koira motivoi ikäihmisiä kuntoutumaan

Koira on suureksi avuksi vanhustenhoidon tukena. – Esimerkiksi jotkut vanhukset eivät suostu ulkoilemaan tai tekemään kuntouttavia harjoitteita, mutta koira motivoi tekemiseen ihan eri tavoin. Haluamme, että koira-avusteisesta toiminnasta tulee tavoitteellista ja vaikuttavaa. Olemme käyttäneet eläimiä hoito- ja kuntoutustilanteissa niillä asiakkailla, jotka hyötyvät siitä, kertoo Koskelan monipuolisen palvelukeskuksen johtaja Anneli Wallden.

Koiraa voi hyödyntää esimerkiksi tasapainoharjoitteissa, liikkumisen tukena, lihasvoiman ja kehon hahmottamisen kehittämisessä sekä kivunhallinnassa. Eläin voi olla avuksi myös saattohoidossa rauhoittamassa ja tuomassa mielihyvää. Koiran käytön tulee olla aina turvallista ja eettistä sekä eläimen että asiakkaan näkökulmasta. Koiraa ei voi hyödyntää allergisen tai koiraa pelkäävän asiakkaan kanssa, ja vastuu turvallisuudesta on aina koiran ohjaajalla.

– Koirasta tulee olla aina jotain lisähyötyä asiakkaalle, sitä ei tuoda tilanteeseen huvin vuoksi. Koira on ammattilaisen tukena toimiva lisä, tapa saavuttaa jokin tulos, jota ei muuten saavutettaisi, Eläkeliiton kurssinvetäjä Nona Borgström painottaa.

Kuva: Silja Lavonen

Kouluttaja Nona Borgström. (Kuva: Silja Lavonen)

Syksyn ajan kestänyt koira-avusteisen hoivan pilottikurssi oli suunnattu jo aiemmin työssään omaa koiraansa hyödyntäneille potilastyötä tekeville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Asialla olivat Eläkeliitto, Koskelan monipuolinen palvelukeskus ja Koirat kasvatus- ja kuntoutustyön tukena. Koulutukseen osallistui työntekijöitä sekä kotihoidosta että palvelukeskuksista, kaikkiaan koulutettavia ja heidän koiriaan valmistui joulukuussa kuusi.

Koulutusta kehitetään kurssilaisilta saadun palautteen sekä asiakkaiden vointia ja kuntoutusta seuraavien mittareiden avulla. Pilotin perusteella kerättiin aineistoa myös Turun yliopistossa toteutettavaan tutkimukseen, jossa tutkitaan koira-avusteisen toiminnan mitattavia vaikutuksia ikäihmisen hyvinvointiin. Tarkoituksena on saada kurssin sisällöt käyttöön myös muualla Suomessa.

Koira-avusteisessa työssä koira toimii ammattihenkilön työparina. Työskentelyssä yhdistyy ammattihenkilön sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan osaaminen sekä vahva eläinavusteisen työmuodon ja eläimen lajityypillisten käyttäytymistarpeiden tuntemus. – Pyrkimyksenä on tuoda vastapainoa vanhustenhuollon tehostamistoimenpiteille, sanoo Eläkeliiton toiminnanjohtaja Anssi Kemppi.

* * *

Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä on eri aloilla työskentelevien ammattilaisten perustama yhdistys, jonka tavoitteena on yhdistää kaikkia koira-avusteisesta työmuodosta kiinnostuneita ihmisiä sekä tarjota koira-avusteiseen työskentelyyn liittyvää täydennyskoulutusta ja vertaistukea. Yhdistys kuuluu Kennelliiton Hyötykoirajaostoon sekä Green Care Finlandiin.

Eläkeliitto valvoo ikäihmisten etuja sekä tarjoaa palveluja ja yhdessäolon mahdollisuuksia yli 400:n paikallisyhdistyksensä voimin.

Kommentoi:

Koiramme