Suurpetojen aiheuttamat koiravahingot aiotaan korvata täysin

Riistavahinkolain muutos on käsittelyssä eduskunnassa. Esityksen mukaan suurpetojen aiheuttamat viljelys-, eläin- ja irtaimistovahingot, mukaan lukien koiravahingot, korvataan täysimääräisenä kuten henkilövahingot. Kadonneesta eläimestä ei makseta mitään. Laista aiotaan jättää pois poikkeuksellisen suuri porovahingosta maksettava erityinen korvaus. Päivitetty laki on tarkoitus ottaa käyttöön huhtikuun alussa ensi vuonna.

Nykyisin valtion talousarviossa ei ole ollut riittävästi varoja kaikkia petokorvauksia varten. Viime vuonna maksettuja korvauksia pienennettiin 26 prosenttia eli noin kolme miljoonaa euroa. Suurin osa, 94 prosenttia 8,9 miljoonasta eurosta, koskee porovahinkoja. Niiden kasvun vuoksi myöskään suurpetojen aiheuttamia kotieläinvahinkoja ja koiravahinkoja ei voida korvata kokonaan. Korvauksia haettiin viime vuonna 0,6 miljoonan euron arvosta, mutta maksettiin vain 0,46 miljoonaa euroa.

Korvattavien vahinkojen arvioidaan säilyvän tänä vuonna viime vuoden tasolla, jolloin talousarvioon esitetty vuoden 2019 määräraha ei riitä täysiin korvauksiin. Korvauksia joudutaan leikkaamaan arviolta noin 3,6 miljoonaa euroa. Vahinkojen määrät ovat lisäksi kasvaneet lähes vuosittain. Viime vuonna viljelys-, eläin- ja irtaimistovahinkoja ilmoitettiin lähes 600000, kun vuonna 2016 ilmoituksia tehtiin runsaat 450000.

Nykykäytännön arvioidaan olevan epätasa-arvoinen ja kärjistävän suurpetokonfliktia entisestään, lakimuutosta perustellaan. Erimielisyydet keskittyvät suteen, jonka aiheuttamista vahingoista suuri osa liittyy metsästyskoiriin. Suurpetovahingoissa oman koiran menetys aiheuttaa poikkeuksellisen paljon mielipahaa. Tätä on tasoitettu korvauksissa muista kotieläimistä poiketen niin, että koiran menestys koiranäyttelyissä ja -kokeissa lisää koiran arvoa. Esimerkiksi metsästyskoiraksi koulutusta arvostetaan enemmän kuin pelkkää koiran käypää arvoa.  

Muun Suomen alueella petovahingot koskettavat satoja ihmisiä vuosittain ja suurpetojen aiheuttamat vahingot linkittyvät vahvasti suurpetojen sosiaaliseen hyväksyttävyyteen. Susien aiheuttamat koiravahingot eivät välttämättä riipu niinkään susien määrästä kuin alueen ravintotilanteesta, mutta joka tapauksessa ne pahentavat erimielisyyksiä susista. Tämän vuoksi on tarkoituksenmukaista korvata koiravahingot täysimääräisesti. Muutos lisäisi paikallisten ihmisten sietokykyä suurpetojen läsnäoloon, perusteluissa mainitaan.  

Kommentoi:

Koiramme