Raakaruoan käsittelyssä vaaditaan huolellisuutta

Raakaruokaan liittyy kuumennettua ruokaa suurempia riskejä. Evira on tehnyt ohjeen koirien ja kissojen eläinperäisen raakaruoan käytöstä. Elintarvikeviraston laatiman ohjeen tavoitteena on tuoda esille raakaruokiin ja -ruokintaan liittyviä erityispiirteitä, jotka kuluttajien on tärkeää ottaa huomioon.

Raakaruualla tarkoitetaan lemmikkieläimille valmistettua eläinperäistä rehua, jota ei ole lämpökäsitelty. Rehun raaka-aineena on käytetty tuotantoeläinten, kuten naudan, sian, siipikarjan tai riistaeläinten ja kalojen osia.

Lemmikkieläinten raakaruoassa voi olla ihmisille tai eläimille haitallisia mikrobeja, jotka voivat siirtyä ihmisiin huolimattoman käsittelyn seurauksena. Tällaisia ihmisille tautia aiheuttavia mikrobeja voivat olla esimerkiksi salmonella, kampylobakteeri ja EHEC.

Eläinperäiset ainesosat eivät ole ainoa mahdollinen haitallisten bakteerien lähde raakaruoissa. Myös kasviksissa voi esiintyä merkittäviä määriä muun muassa enterobakteereita, joista osa voi olla tautia aiheuttavia. Tautia aiheuttavia bakteereita voi kulkeutua kotiin myös ulkoa.

Raakaruoan valmistajia neuvotaan kiinnittämään erityistä huomiota raaka-aineen laatuun, koska kuumennuskäsittelyn puuttuessa bakteereja tuhoavaa käsittelyä ei ole. Raaka-aineen bakteerimäärä lisääntyy raaka-aineen käsittelyn, kuten jauhamisen, aikana. Pakasteessa määrä ei kasva, mutta sulatettaessa tuotteesta irtoava neste on erinomainen kasvualusta bakteereille. Raaka-aineen hygieeninen käsittely, nopea jäädytys ja kylmäketjun säilyminen kaikissa keräämisen, kuljettamisen ja käsittelyn vaiheissa on erityisen tärkeää raakaruokaa valmistettaessa.

Lainsäädäntö asettaa valmiille lemmikkieläinten ruoalle mikrobiologiset raja-arvot salmonellan ja enterobakteerien osalta. Enterobakteerien raja-arvo on erikseen kypsälle ja raa’alle lemmikkieläinten ruoalle, salmonellaa ei saa esiintyä missään rehuissa.

Raakaruoka on vähittäismyymälöissä myytävä pakattuna. Poikkeuksen tähän tekevät hyväksytyt lemmikkieläinten ruokia valmistavat laitokset, joiden yhteydessä on myymälä, ja jotka myyvät tuotteita niin sanotulla lihatiskiperiaatteella eli palvelumyyntinä. Myös irtona myytävissä tuotteissa on oltava pakkausmerkintää vastaavat tiedot kuluttajan nähtävillä, ja ne on annettava tuotteen mukaan vähintään pyydettäessä. 

Evira tutkii haitallisten bakteerien esiintymistä suomalaisissa elintarviketuotantoeläimissä ja elintarvikkeissa sekä rehuissa. Kotimaiset lemmikkieläinten raakaruokaa valmistavat toimijat käyttävät valmistuksessa kotimaisia raaka-aineita. Raakaruoan raaka-aineen tuominen Suomeen muista EU-maista on sallittua ja kotimaisillekin valmistajille mahdollista. Myös ulkomailla ulkomaisista raaka-aineista valmistettua raakaruokaa saa myydä Suomessa. Eläintautitilanne on Suomessa merkittävästi paljon parempi kuin muissa EU-maissa.

Parhaat käytännöt raakaruoan käsittelyssä kotona

Raakaruoka on hyvä alusta bakteerien kasvulle. Sen käsittelyssä pätevät samat asiat kuin raa’an lihan käsittelyssä muutenkin. Hyviä käytäntöjä bakteerien kasvun, leviämisen ja ihmisten tartuttamisen estämiseksi ovat:

– Käytä metallisia tai keraamisia välineitä, pese ne käytön jälkeen välittömästi kuumalla vedellä (yli 70°C). Älä käytä puisia välineitä, koska niitä ei saa puhtaaksi.

– Pese myös eläimen ruokakuppi ja vesiastia. Bakteerit säilyvät astioiden pinnoilla ja juomavedessä hyvin.

– Jos sekoitat raakaruuan itse, käytä eri leikkuulautoja ja välineitä ihmisten ja eläinten ruuanvalmistukseen ja säilytä välineet erillään ihmisten ruoanvalmistuksessa käytetyistä välineistä.

– Vältä koskemasta käsin raakaruokaan ja jos kosket, pese kädet välittömästi koskemisen jälkeen, ettet levitä bakteereja.

– Käsittele ja säilytä muutenkin elintarvikkeet selvästi erillään lemmikkieläinten ruoasta. Säilytä raakaruoka pakkauksessa, älä irtotavarana esimerkiksi jääkaapissa tai pakastimessa. Jos säilytät raakaruokaa jääkaapissa, käytä kannellista astiaa.

– Jos kotitaloudessa on pieniä lapsia, varmista ettei heillä ole pääsyä koiranruokaan keittiössä tai eläimen ruokakupilla.

– Käytä sulattamasi raakaruoka mahdollisimman nopeasti sulatuksen jälkeen, äläkä säilytä sulatettua ruokaa useita päiviä jääkaapissa. Älä pakasta uudestaan kerran sulatettua raakaruokaa.

– Pese kädet aina raakaruuan käsittelyn jälkeen ennen kuin kosketat muita ihmisiä tai valmistat ruokaa ihmisille.

– Huolehdi käsihygieniasta hyvin, käsien pesu ulkoilun jälkeen on tärkeä tapa.

– Koiran uloste voi olla tartuntalähde, älä kerää ulosteita paljain käsin. Katso, että lapsesi ei pääse kissan hiekkalaatikkoon tai käsittele koiran ulosteita pihalla.

Raakaruokinta eläinperäisillä aineksilla ja sitä kautta raakoja lemmikkieläinten rehuja valmistavien yritysten sekä rehujen tuotantomäärä ovat olleet kasvussa lähivuosien aikana. Lemmikkieläinten ruoat ovat rehuja, joten ne kuuluvat siten rehulainsäädännön piiriin eikä niihin sovelleta elintarvikelainsäädäntöä. Rehun turvallisuudesta, laadusta ja sopivuudesta eläimen ruokintaan sekä ylipäätään lainsäädännön noudattamisesta vastaa aina rehun valmistaja tai markkinoija. Rehun myyjän ja käyttäjän vastuulla on noudattaa rehun etiketissä olevaa säilytys- ja käyttöohjetta sekä käsitellä rehua oikein.

Lemmikkieläinten ruokien valmistaminen eläinperäisistä raaka-aineista edellyttää hyväksynnän hakemista Evirasta ennen toiminnan aloittamista. Lista hyväksytyistä kotimaisista lemmikkiruokalaitoksista löytyy Eviran nettisivuilta: Evira > Yhteiset > Eläimistä saatavat sivutuotteet > Laitosten ja toimijoiden hyväksyntä ja rekisteröinti > Sivutuoteasetuksen (EY) N:o 1069/2009 mukaisesti hyväksyttyjen tai rekisteröityjen laitosten luettelo (section VIII). Myös pakkaaminen katsotaan valmistamiseksi; raakaruoan kohdalla valmistaminen on usein lähinnä paloittelua tai hienontamista ja pakkaamista.

Lisätietoa haitallisista mikrobeista ja niiden esiintymisestä löytyy Eviran nettisivuilta: www.evira.fi/elaimet/zoonoosikeskus/ ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sivuilta www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/taudit-ja-mikrobit/bakteeritaudit

Lisätietoja: rehukyselyt@evira.fi, www.evira.fi/elaimet/rehut

 

 

Kommentoi:

Koiramme