Koiravero vihdoinkin historiaan

Viimeisenä kaupunkina Suomessa päätti Helsinki luopua koiraverosta vuoden 2018 talousarviossaan. Jo aiemmin saman päätöksen teki toinen viimeinen koiraverolinnake, Tampere.

Koiravero oli jäänne 1800-luvulta, eikä suurin osa maamme kunnista ole kantanut sitä enää vuosiin. Kunnat saivat jo vuodesta 1991 lähtien itsenäisesti päättää, periäkö veroa vai ei. Koira on ollut epätasa-arvoisessa asemassa, sillä mistään muusta eläimen omistamisesta ei ole lain nojalla voitu veroa kantaa.

Kommentoi:

Koiramme