Onko koiran sosiaalisuus peräisin suden geenivirheestä?

Koira, Canis lupus familiaris, on sudesta jalostettu kesy muoto. Koiraksi kesyyntyminen tapahtui jo yli 10000 vuotta sitten, mutta nämä lajit ovat geneettisesti yhä lähes identtisiä. Suurin ero on siinä, että koirat pystyvät kommunikoimaan ihmisten kanssa – ja tekevät sen peräti mielellään. Koira saattaa suhtautua vasta tapaamaansa ihmiseen ylen ystävällisesti, ja muutenkin koirat käyttäytyvät ihmisten parissa varsin sosiaalisesti.

Tutkijat ovat selvittäneet koirien seurallisuuden alkuperää jo pitkään. Vuonna 2010 Princetonin yliopiston apulaisprofessori Bridgett von Holdt jäljitti koirien sosiaalisuuden alkulähteeksi niin sanottua Williamsin oireyhtymää muistuttavan geenimuunnoksen. Kyseessä on harvinainen geneettinen häiriö, jota sairastavat ovat tyypillisesti erittäin sosiaalisia ja ulospäinsuuntautuneita. Ihmisillä oireyhtymä johtuu 7. kromosomissa sijaitsevan elastiinigeenin virheestä. Toisin kuin koirilla, ihmisillä Williamsin oireyhtymä johtuu geenien poistumisesta kriittisellä alueella.

Bridgett von Holdt kertoo Princetonin tiedotteessa, että Williamsin oireyhtymän yhteydessä esiintyvät luonteenpiirteet ovat hyvin pitkälti samanlaisia kesykoirien luonteenpiirteiden kanssa. Tämä havainto johti ryhmän tutkimaan fenotyyppien geneettisten rakenteiden yhtäläisyyksiä. Tutkimuksessa tarkkailtiin 18:n koiran ja kymmenen ihmisiin tottuneen suden käyttäytymistä erilaisissa tilanteissa. Koirat osoittautuivat odotetusti susia seurallisemmiksi. Tutkittujen eläinten dna:ta tarkemmin analysoitaessa huomattiin, että koiran kuudennessa kromosomissa variaatiot olivat yhteydessä siihen, kuinka sosiaalinen koirayksilö on.

Genomin liikkuvien elementtien määrä Williamsin oireyhtymän kriittisellä alueella vaikutti koirien taipumukseen turvautua ihmisen apuun ja seuraan koetilanteissa. Joitain näistä transposoneista ei havaittu susilla lainkaan.

Tutkijoiden mukaan genetiikka voi vaikuttaa sosiaaliseen käyttäytymiseen koirilla ja muillakin lajeilla. Sen pohjalta voidaan vetää myös johtopäätöksiä siitä, millaisia yli 10000 vuotta sitten ihmisten seuraan hakeutuneet sudet ovat olleet luonteeltaan. Varhaisista ihmisistä kiinnostuneet sudet lisääntyivät ihmisten seurasta pitäneiden toisten susien kanssa, ja se näkyy nykykoirien sosiaalisena luonteena.

Tutkimus julkaistiin Science Advances -tiedejulkaisussa.

Lähde: Tekniikan Maailma

Kommentoi:

Koiramme