Tullille lisää valtuuksia laitonta pentukauppaa vastaan

Laittoman pentukaupan valvonta lisääntyy. Tullille on annettu heinäkuun alusta itsenäinen toimivalta eläinkuljetuksia valvovana viranomaisena. Aiemmin tulli pystyi antamaan vain virka-apua kuljetusten valvonnassa.

Tullin saama valvontaoikeus on kirjattu yhtenä asiana päivitettyyn eläinkuljetuslakiin. Maa- ja metsätalousministeriön tiedottaman lakimuutoksen tavoitteena on EU:n uuden valvonta-asetuksen toimeenpano, viranomaisten toimivaltuuksien selkeyttäminen sekä eläinten hyvinvoinnin parantaminen.

Pentutehtailuun ja muihin koiraongelmiin puuttuu myös erityisasiantuntija Anssi Welling maa- ja metsätalousministeriön blogissa (2.8.). Hän käsittelee kirjoituksessaan valmisteilla olevaa lakia eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä, joka on tarkoitus saada voimaan tulevana syksynä.

Uudessa laissa säädetään eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä nyt myös lemmikkieläinten hyvinvoinnin varmistamiseksi, vaikka EU:n eläinterveyssäännöstö ei sisällä eläinten hyvinvointia koskevia säännöksiä, blogissa kerrotaan.

Koirien pakollisella tunnistusmerkinnällä ja rekisteröinnillä pyritään ennen kaikkea ehkäisemään pentutehtailua ja laitonta maahantuontia sekä helpottamaan irrallaan tavattujen koirien palauttamista, Welling kirjoittaa.

Joissain tapauksissa tunnistusmerkintä- ja rekisteröintipakko voisi helpottaa myös muiden eläinsuojelutapausten selvittelyä. Koirien pakollisen tunnistusmerkinnän ja rekisteröinnin voidaan lisäksi olettaa auttavan vaarallisten koirayksilöiden jäljittämisessä, Welling arvioi.

Eläinten mikrobilääkkeistä tarkat tiedot

Eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi on käynnissä useita muitakin uudistuksia tunnistuksen ja rekisteröinnin ohella. Eläinten lääkitsemisen seurantaan tulee iso muutos, kun apteekeista toimitettujen mikrobilääkkeiden tietojen kerääminen alkaa eläinlajeittain.

Työ alkaa Ruokaviraston tiedotteen mukaan viimeistään vuonna 2026. Muutoksen taustalla on EU:n eläinlääkeasetus. Tiedot eläimille käytetyistä ja luovutetuista mikrobilääkkeistä kerätään eläinlääkäreiltä. Järjestelmään otetaan myös tiedot eläinlääkäreiden lääketukkukaupoista hankkimista lääkkeistä.

Tietojen keräämistä varten on tekeillä digitaalinen järjestelmä ELKE. Tietoaineistoista laaditaan raportteja viranomaisille, eläinlääkäreille ja myös julkisesti kerrottavaksi.

Eläinlääkäreille ELKE näkyy nimellä Vetportti, jossa eläinlääkäri pääsee myös seuraamaan omaa mikrobilääkkeiden käyttöään ja vertaamaan sitä maan keskiarvoon. Vetportissa voi tulevaisuudessa tehdä myös muun muassa eläintautilain mukaisia ilmoituksia.

Eläinsuojelutarkastukseen liittyviä työvaiheita yksinkertaistetaan ja tiedonkulkua parannetaan ELSU-projektissa. Projektin toteutus on startannut, tiedotti Ruokavirasto kesäkuussa.  

Ruokavirasto kertoi myös vastustettavien eläintautien ja epidemianhallinnan tietojärjestelmästä, josta otettiin ensimmäinen versio läänineläinlääkärien pilottikäyttöön helmikuussa 2021. Kokemukset ELTE 1:stä ovat olleet myönteisiä. Järjestelmässä on muun muassa karttatoiminto, jonka avulla voidaan merkitä tautiepäily eläintenpitopaikkaan.

 

Kommentoi:

Koiramme