Kuntoutuskoiratoiminnalle laaditaan standardia

Ikääntyneiden koira-avusteinen kuntoutus on nousussa Suomessa. Parhaillaan on käynnissä Eläkeliiton koira-avusteisen kuntoutuksen pilottikurssi, joka toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa. Kurssilla hyödynnetään Ruotsissa tehtyä alan kehittämistyötä ja sen kokemuksia hyödynnetään jatkossa myös ikääntyneille suunnatun koira-avusteisen otteen kansallisen standardin laatimisessa.

Eläkeliiton kehittämistyön ja alan toimijoiden yhteistyönä syntyvän standardin pohjalta kehitetään jatkossa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille suunnattua syventävää koulutusta, jotta sisällöt saataisiin käyttöön myös muualla Suomessa.

Eläkeliiton kuntoutuskoira on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisen työpari, tehtävään koulutettu avustaja, joka motivoi vanhusta kunnon ylläpitämiseen, ulkoiluun ja sosiaaliseen kanssakäymiseen. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen ja koiran yhteinen työskentely tuottaa tutkitusti tuloksia vanhuksen elämänlaadun parantamiseksi. Työskentely auttaa liikkumaan, muistamaan ja kommunikoimaan. Koira voi olla suuri motivoiva tekijä arvokkaalle ja elämisen arvoiselle loppuelämälle.

Koira-avusteisen toiminnan hyödyt vanhusten hoidossa ja kuntoutuksessa ovat todennettavissa ja mitattavissa. Ruotsissa kuntoutuskoiramenetelmä on standardisoitu ja koira-avusteisen toiminnan hyödyt on todistettu. Ruotsissa koira-avusteisen kuntoutuksen uranuurtajana on toiminut Uppsalan kunta ja koira-avusteisten menetelmien pioneeri Maria Boivie.

–Koira-avusteinen toiminta rakentuu asiakkaan ja koiran väliseen suhteeseen ja hyödyntää kehon muistia tehdä eri harjoitteita arjessa. Koiran kyky rauhoittaa ja tukea samalla kun sen läsnäolo motivoi vuorovaikutukseen ja toimintaan tekee koira-avusteista kuntoutuksesta ja toiminnasta korvaamattoman täydennyksen hoitoon sekä kuntoutukseen, toteaa Eläkeliiton koira-avusteisen toiminnan asiantuntija Nona Borgström.

Kuntoutuskoiratoiminnan kehittämiseksi Eläkeliitto on avannut varainkeruukampanjan. Vapaamuotoisen lahjoituksen voi tehdä tekstiviestillä, MobilePay-sovelluksella tai Eläkeliiton verkkosivuilla.

Lahjoituksilla mahdollistetaan kuntoutuskoiratoiminnan kehittämistä Suomessa. Lahjoitusvaroin Eläkeliitto voi tarjota ikäihmisten kuntoutuksen ammattilaisille koulutuskokonaisuuden, jossa koira koulutetaan toimimaan yhdessä ammattilaisen kanssa hoitotilanteissa.

Koiramme-lehti kertoi kuntoutuskoirista muun muassa lehdessä 10/2019.

Kommentoi:

Koiramme