Koulukoirille ehdotetaan pakollista soveltuvuustestiä

Koira-avusteisen toiminnan ohjeet oppilaitoksille ovat lähes valmiit. Ohjeistuksessa on maininta koirien soveltuvuustestistä. Opetushallitus kerää palautetta luonnoksesta 29. syyskuuta saakka.

Opetushallitus on valmistellut ohjeistusta vuoden 2019 joulukuusta lähtien. Työryhmään ovat kuuluneet Suomen Kennelliiton, Allergia-, iho- ja astmaliiton, Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä -yhdistyksen sekä koulutuksen järjestäjän edustajat.

Luonnostekstin mukaan koiran tulee olla soveltuvuustestattu koira-avusteiseen työskentelyyn. Arviointikursseja pitävät muun muassa Kennelliitto ja sen jäsenyhdistys Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä, joka järjestää myös alan soveltuvuuskokeita.

Ohjeistuksessa mainitaan Kennelliiton kaverikoirakurssit, joiden aikana koiran soveltuvuutta kaverikoiraksi arvioidaan. Kaverikoiran käyntitiheys koulussa tai muussa harrastustoiminnassa on Kennelliiton suosituksen mukaisesti maksimissaan yksi käynti viikossa. 

Teksti on suunnattu opetustoimen johtajille, rehtoreille sekä opetushenkilöstölle. Opetuksen tai koulutuksen järjestäjä päättää, sopiiko koiran käyttö oppilaitokseen ja millaiset pedagogiset tai hyvinvointiin liittyvät perustelut toiminnalle on. On otettava huomioon esimerkiksi allergiat ja kulttuuriset seikat.

Koiran kanssa työskentelevän ohjaajan tulee tuntea koiransa erittäin hyvin ja osata ennakoida sen käytöstä. Ohjeistuksessa viitataan myös eläinsuojelusääntöihin sekä vakuutusturvaan.

Luonnosteksti ja palautelinkki:

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/f1033427-08fd-4552-a48f-d88163eed310?displayId=Fin2077026

Kommentoi:

Koiramme